Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Sonate [a-moll] för violin och piano

1. Allegro moderato — Prestissimo — Prestissmo possibile
2. Andante — Allegretto scherzando — Andante — Allegretto scherzando — Andante
3. Allegro molto appassionato — Poco più moto — Presto — Prestissimo

  • Tillkomstår: "Komponerad [överstruket och ändrat till "Utkast"] Stockholm 1887-88. Renskriven Umeå 1891."
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till Johan Tirén
  • Speltid: 27 min
  • Detaljerad speltid: Karlsson-Torger: 1: 10'14'', 2. 7'55'', 3. 9'20'' (27'29'')

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist AB Musikförlag, utg. 1996, LUN 570 1095 (utg. inkl. av Ola Karlsson transkriberad cellostämma)

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Exempel på inspelningar

• Sveriges Radio, prod.nr.2570-91/1508, sänt 1992-11-13
Ulf Wallin, violin, Per Östlund, piano
I version för cello och piano:
• ConCello CD 1 (CD), 2000, inspelad på Franz Liszt Hochshule, Weimar, 24 maj 1999. Ola Karlsson, cello, Arne Torger, piano

Litteraturhänvisning

Efterord av Lennart Hedwall i Abr. Lundquistutgåvan.

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato a-moll 6/8 308 takter, A-dur 76 takter, a-moll 21 takter, Prestissimo 24 takter, Prestissimo possibile 20 takter, totalt 449 takter
2. Andante F-dur 3/4 56 takter, Allegretto scherzando f-moll 3/8 72 takter, Andante F-dur 3/4 30 takter, Allegretto scherzando f-moll 3/8 72 takter, Andante F-dur 3/4 53 takter, totalt 283 takter
3. Allegro molto appassionato a-moll alla breve 394 takter, A-dur 112 takter, Poco più moto a-moll 20 takter, Presto 24 takter, Prestissimo 13 takter, totalt 563 takter