Oskar Lindberg (1887-1955)

Oskar Fredrik Lindberg, född 23 februari 1887 i Gagnef, död 10 april 1955 i Stockholm. Tonsättare, organist, dirigent och musikpedagog. Studerade vid Musikkonservatoriet 1903-11. Organist i Trefaldighetskyrkan i Stockholm 1906-14, samt i Engelbrektskyrkan 1914-55. Musiklärare i stockholmsskolor 1910-26. Lärare i harmonilära vid Musikkonservatoriet 1919-52, professor 1936. Dirigent för Stockholms akademiska orkesterförening 1922. En av stiftarna av Föreningen Svenska Tonsättare, 1918, och dess skattmästare 1919-33. LMA.

Redan som 14-åring tjänstgjorde Oskar Lindberg som organist i Gagnef. Han studerade sedan vid Musikkonservatoriet i Stockholm, men organistexamen 1906 och musiklärar- och kyrkomusikerexamen 1908. Samtidigt studerade han komposition för Ernst Ellberg (1868-1948) och Andreas Hallén (1846-1925).

Han studerade även dirigering vid Musikkonservatoriet i Sondershausen och företog studieresor i Tyskland och Österrike. Han uppbar Statens tonsättarstipendium 1902-16.

Åren 1906-14 var han organist i Trefaldighetskyrkan i Stockholm och därefter tillträdde han tjänsten som organist i Engelbrektskyrkan, som han uppbar till sin död.

Lindberg var musiklärare i Palmgrenska samskolan 1910-20 och vid Högre realläroverket å Norrmalm 1921-26. Dessutom undervisade han i harmonilära vid Musikkonservatoriet 1919-52. År 1947 blev han hedersdoktor vid Stockholms Högskola.

Han ledde Stockholms akademiska orkesterförening från dess bildande 1922. År 1918 var han en av stiftarna av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och han fungerade som dess skattmästare 1919-33.

Han var ledamot av 1936 års koralbokskommitté och 1941 års liturgisk-musikaliska kommitté. Den svenska koralboken från 1939 är till stor del hans verk och han har i den även bidragit med 14 koraler.

Gift 1921 med Frida Wiklund.

Han blev invald i Kungl. Musikaliska akademien 25 februari 1926, som ledamot nr 588.

Skrifter av tonsättaren

Lindberg, Oskar & Brandt, G.: För andakt och högtid i skolan, Stockholm 1922. 
Lindberg, Oskar, Wikander, David & Weman, Henry:
Den gleerupska koralboken kontra den svenska koralboken. Stockholm 1940: E. Westerberg.
"Om koraler och koralsång", i: Julbok för Västerås stift, årg. 36, 1941, Västerås, s. 101-110.
Lindberg, Oskar, Weman, Henry & Wikander, David (red.)
: Koralbok för skola och hem i enlighet med den av Konungen år 1939 gillade och stadfästa normalupplagan. Stockholm 1945: Diakonistyrelsen.
"Koraler, spelmän och låtar", i: Gagnef och Mockfjärd - en hembygdsbok, 1952, s. 117-136

Bibliografi

Brodin, Gereon: "Oskar Lindberg", i: Sohlmans Musiklexikon, band 4, s 322-323 (1977)
Hedwall, Lennart: "Lindberg, Oskar F", i: Svenskt biografiskt lexikon, 1980-81
Hedwall, Lennart: Den svenska symfonin, Stockholm, s. 270-272.
Malmborg, H: "Oskar Lindberg, "Mitt lands" kompositör", i: Sångartidningen, 1946, nr 2.
Morales, Olallo:
"En karsk dalkarl", i: Röster i radio, 1947, nr 9
Olson, Daniel
: "Oskar Lindberg", i: Vår sång (1947)
Percy, Gösta: "Oskar Lindberg in memoriam", i: Musikrevy, 1955, nr 3
Sandin, Bo Harry: Oskar Lindberg - en Guds spelman. En monografi. Björbo 2000
Seymer, William: "Oskar Lindberg", i: Svenska män och kvinnor, bd 4, s. 619, Bonniers förlag, Stockholm, 1948
Uddén, A: "Mas och spelman", i: Röster i radio, 1945, nr 47
Weman, Henry: "Oskar Lindberg 60 år", i: Kyrkomusikernas tidning, 1947, nr 2
Åhlén, David: "Oskar Lindberg — en Guds spelman", i: Vår sång, 1947.
—— : En kyrkomusikers minnen (1969, opubl.)

Källor

Kungl. Biblioteket, Musik- och teatermuseet Stockholm, Sibeliusmuseum Åbo, Musik- och teaterbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

3 konsertouvertyrer för orkester, 3 Dalmåningar för orkester, Dance (sic!) caractéristique för orkester, 5 symfoniska dikter (Vildmark, Florez och Blanzeflor, Från de stora skogarna, Hemifrån, Gesunda), rapsodier för orkester, sviter för orkester, 2 stycken för stråkorkester, ytterligare mindre verk för orkester, Pianokvartett d-moll, flera verk för violin och piano, verk för piano, verk för orgel, sånger med piano, sånger med orgel, psalmer, minst 12 verk för soloröst och orkester, minst 13 kantater, Requiem, verk för kör a cappella

Samlade verk

Huvudsakligen efter Sandin 2000. Vissa kompletteringar hämtade ur Inger Enquists förteckning (2013) över Oskar Lindbergs arkiv i Musik- och teaterbiblioteket, där en stor del av bevarade autografer förvaras. Många verk finns tryckta. Om inte annat anges, avser årtalsuppgiften kompositionsår.

Musikdramatik
De sjungande löven (Jeanna Oterdahl), sångspel för barn, för soli, kör och piano, 1909-10 och 1922
Fredlös, opera i tre akter, libretto av Fritz Tutenberg efter Selma Lagerlöfs De fågelfrie, 1936-1943, uruppförd på Kungl. Teatern 25/11 1943

Orkester
Adagio (Pingst), för stråkorkester, 1928
Dance caractèristique, tidigare benämnd Symfonisk dans, op. 9, 1911
En gammal kämpavisa från Dalarna – från 1500-talet, op. 42, 1935-36
En liten dalarapsodi, op. 27, 1925
En låt från Leksand. Vid Erik Axel Karlfeldts bår, för stråkorkester
Festpolonäs, op. 13, 1913
Florez och Blanzeflor, symfonisk dikt, op. 12, 1913
Från de stora skogarna – Aus den grossen Wäldern, symfonisk dikt för stor orkester, op.18, 1917-19
Gesunda, tondikt för orkester, op. 54, 1946-47
Hemifrån, symfonisk dikt, op. 34, 1932
Introitus solenelle, op. 26, 1924, även för orgel med titeln Introitus solennis.
Konsertuvertyr nr 1, Ess-dur, op. 3, 1909
Konsertuvertyr nr 2, h-moll, op. 7, 1911
Konsertuvertyr nr 3, D-dur, Vår, op. 25, 1924
Le Débris, ”Valse caractéristique par J. De Tonnérre”, 1916, utgiven 1917, även för piano.
Leksandssvit för orkester eller stråkorkester, op. 41, 1935. 1. Gånglåt, 2. Visa, 3. Polska, 4. Visa, 5. Vid Karlfeldts bår.
Mellanspel ur operan Fredlös. 1943.
Ofullbordat verk för stråkorkester och harpa, 1911.
Orkestersats, utkast.
Orkesterstycke, C-dur, 1950.
Orkesterstycke, H-dur, för klarinett, stråkorkester, harmonium och piano, 1915.
Orkesterstycke, ofullbordat, 1951.
Orkesterstycke, utan rubrik, C-dur, 1950
Orkesterstycke, utan rubrik, H-dur, 1915
Per Spelman han spelte, rapsodi över svenska folkmelodier, op. 32, 1930
Poem för stråkorkester, 1935?
Svensk högtidsmarsch för orkester
Svensk högtidsmarsch, op. 44, 1938.
Svit för orkester, op. 53, 1945.
Symfoni, F-dur, op. 16, 1913-16
Tre dalmålningar. 1. Preludium 1908, 2. Natt över skogen 1908, 3. Lek 1907
Tre färdeminnen, op. 20, 1920. 1, Till bergena de stora, 2. När natten faller på, 3. Genom skogen.
Två stycken för stråkorkester, op. 31, 1927 och 1929
Vildmark, symfonisk dikt för stor orkester, op. 10, 1912

Arrangemang för orkester
Du gamla du fria, 1923
Musik till filmen Ingmarsarvet, 1925
Musik till filmen Till Österland, 1925

Kantater och liknande körverk
Alma Mater Holmiensis, promotionskantat (Tor Hedberg), för tenorsolo, manskör och orkester, 1930
Det ljusa landet (Joel Rundt). 1. Vandring, 2. Sommarmorgon, 3. Templet, 4. Hjärtat, 5.
Sången, för kör, solo och orkester, 1933
Eldbegängelsekantat, se Sorgehymn.
Festkantat, för manskör med piano, Högre allmänna läroverket å Norrmalm 1926
Fredrika Bremer-kantat (Anita Nathorst), för solo, kör och piano, 1934
Hymn vid kyrkoherde John Nilssons installation (John Nilsson), 1955
Julkantat (texter ur Bibeln), för solo, dam- eller barnkär och piano, 1932
Kantat för kör, solo, orgel och orkester till Köla kyrkas återinvigning 1934 (J. Lundgren)
Kantat till Falu stads 300-årsjubileum (Karl-Gustav Hildebrand), för solo, kör och orkester, 1941
Kantat till Skellefteå kyrkas invigning, för soli, kör och orgel, 1927
Kantat till Svenska kyrkans i Oslo invigning, för blandad kör och orkester eller orgel, op. 24, 1925
Kantat till Åmåls stads 300-årsjubileum, för solo, kör och orkester (J. Skog), 1933
Kantat vid Bergslagets 600-årsjubileum (”Bergslagskantat”), för solo, kör och orkester, 1947
Kantat vid Dalaföreningens i Stockholm 50-årsjubileum, för kör och piano (Per Johannes), 1952
Kantat vid invigningen av Hässelby kyrka den 1 oktober 1939, för blandad kör och orgel (B. Malmberg), 1939
Kantat vid invigningen av Östersunds nya kyrka (G. Öhrstedt), för kör, orgel, tre trumpeter och tre basuner, 1939
Kantat vid logen nr 59 Sten Sture (Odd Fellow) instituering (B. Wideman), för solo, manskör och piano, 1914
Kyrkokantat nr 3 (Nils Bolander), för solo, kör och orkester, vid kyrkoherdeinstallation i Engelbrektskyrkan 1947
Mitt land, för solo, manskör och orkester, 1944
Motett på Allhelgonadagen, till kyrkoherde Helge Ljungberg vid installationen i Engelbrektskyrkan, 1950
Musik till svensk högmässa, för kör och orgel, 1926
Norra Reals högtidsmarsch, för manskör med piano, 1926.
Odd Fellow-kantat till logen nr 4 John Ericssons 25-­årsubileum (G. Björkroth), för soli, manskör, piano och orgelharmonium, 1917
Reformationskantat, 1923?
Requiem, för soli, kör och orkester, komponerat 1920-22, de sista satserna instrumenterade 1923
Sjukkaveln (Karl-Erik Forsslund), för kör och orgel 1944
Skansen, kantat vid Skansens vårfestjubileum i juni 1918. 1. Inledningskör, 2. Minnenas sång, 3. Artur Hazelius, 4. Hymn (Prins Wilhelm)
Sorgehymn (B. Gentele-Sillén), för solo, blandad kör och orgel 1918. Till minnets af civilingeniör A.E. Gentele (”Eldbegängelsekantat”).
Sånger under vårdträdet, kantat vid Svenska Folkskolans hundraårsjubileum 1942 (H.V. Nyberg), för solo, kör, orgel, piano, stråkar
Sömnens slott (O. Levertin), för solo, kör och liten orkester op. 5, 1910
Uppståndelsekantat (K.J. Ekman), 1934.
Vid kyrkoherdeinstallation i Engelbrektskyrkan 1925 (Lindgren), för sopran- och barytonsolo, blandad kör och orgel, 1925.
Vid kyrkoherdeinstallation, kantat för soli, kör och orgel (J. Lindgren), Engelbrektskyrkan 1925
Viktor Rydberg-kantat, för solo, kör, violin och orgel/piano, till Viktor Rydberg-logens (Odd Fellow) jubileum 1920
Wallinkantat (”Jordens oro”, Harry Blomberg), för solo, kör och orgel, 1942

Övriga större körverk med ackompanjemang
Adventshymn, för blandad kör och orgel, 1928
Adventus Ansgarii (Ansgars ankomst), för solo, kör och orgel (H. Tigerskiöld), 1930
Allhelgonahymn (J.A. Eklund), för blandad kör och stråkar, 1933, två tonarter
Mitt land (G. Åhlstad), för manskör med solo och orkester, op. 52, 1944  
När natten sakta stiger (B.E. Malmström), för blandad kör och orkester, 1912
Somnar jag in med blicken fäst (Jacob Tegengren), för damkör och stråkorkester, även sättning för blandad kör samt orgelstämma
Sång till hembygden (Kerstin Hed), för kör och orkester, 1935

Blandad kör
Ack, Herre Gud Fader, för blandad kör, 1945, melodi från Djura upptecknad av J. Dalfors
Afton (Skog), ur Åmålkantat
Bed för mig, Herre kär (Anders Frostensson), sv. ps. 282
Bönens ros (”Det spirar i Guds örtagård”, Sam Gabrielsson), 1917
Dalvisa (”Om sommaren sköna”), för blandad kör, 1949, arrangemang
Den signade dag, för blandad kör, 1951, variant från Äppelbo harmoniserad av Oskar Lindberg, även variant från Leksand
Den signade dag, för blandad kör, variant från Gagnef upptecknad och harmoniserad av Oskar Lindberg
Den signade dag, melodistämma, variant från Mora
Efter tunga träldomstider (J.A. Eklund), 1918
En stridsmans bön (”En stridsmans liv lever mänskan på jorden”, texter ur Jobs bok), för blandad kör och piano, 1911
Fader, du vars hjärta gömmer (Emil Liedgren), 1917
Flickan hon går i ringen, för blandad kör, 1923, arrangemang
Folkvisa (Per Johannes), till Dalaföreningens 50-årsjubileum 1952, med piano
Gagnefsvisan (K.V. Lundström), 1936
Gud, som haver barnen kär, 1918
Gud, vår Gud, i gångna tider (P. Nilsson), 1918
Hav tålamod ännu en tid (Natanael Beskow), 1918
Hemlängtan (Per Johannes), till Dalaföreningens 50-årsjubileum 1952, med piano
Hur helgedomen härlig står (Lindgren), ur kantat Vid kyrkoherdeinstallation i Engelbrekts kyrka 1955, även publicerad med titeln Ett ord av Gud
Hymn till fosterlandet (”Du land”)
I kristne vänner alla, för blandad kör (A.H. Sundell), efter en melodi från Mockfjärd upptecknad av Anders Frisell
I öster stiger solen opp (B.S. Ingelman), 1938, sv. ps. 432
Installationshymn (”Herre välsigna den herde du sänt”), 1914
Jag lyfter ögat mot himmelen (Johan Ludvig Runeberg), 1939, sv. ps. 515
Lofsjungen Herren, sats för blandad kör, 1920
Lovsång (Öhrstedt), ur Kyrkokantat nr 2, 1939
Man borde inte sova (Jeremias i Tröstlösa), för blandad kör, 1917, två tonarter
Man ser ditt segertåg, o Gud (Aug. B.)
Martinus Luther (P. Nilsson), för blandad kör, 1917
Morgonen (”Solen några purpur droppar”, Johan Ludvig Runeberg), för två-eller trestämmig kör med piano (Johan Ludvig Runeberg), 1914
Motett på Allhelgonadagen 1950 (Ps 84:6-8), till kyrkoherde Helge Ljungbergs installation i Engelbrekts församling
Nu dagens sol i glans och prakt (C. Scriver/J.A. Ekman), 1938, sv. ps. 446
När natten sakta stiger (B.E. Malmström), op. 11, med piano, 1912
Oktobervisa, för kör (T. Storm)
Passionssång, för blandad kör, 1921
Pingst (Oscar Levertin), för blandad kör 1911
På allhelgonadagen (J.A. Eklund), 1932
Saliga de döda, för kör
Sats för blandad kör a cappella, 1907
Sats för blandad kör a cappella, E-dur
Sats för blandad kör med piano, D-dur, 1917
Sats för blandad kör med piano, D-dur, 1949
Sats för blandad kör, solo och piano, 1917
September (Ernst Eklund), för manskör eller blandad kör, 1925
Små gråa stugor (Skog), 1943, ur Åmålkantat
Stilla sköna aftontimma, för blandad kör (J.T. Jacobsson), efter en gammal melodi från Åhl sjungen av Torn Erik
Stjärntändningen (Verner von Heidenstam), för blandad kör, 1922
Strö ut ljus (I. Granqvist), 1917
Sång till hembygden (Kerstin Hed), 1951
Sångbok för Svenska kyrkan II, musikbilaga till Kyrklig sång, 1918
Sången om Dalarna (Carl Mangård), 1951
Till fadershuset, till Guds stad, för blandad kör, melodi från Floda upptecknad av Erik Johan Thunstedt
Till Gud jag flyr (Carl Wilhelm Böttiger), 1918
Till natt det åter lider (Johan Ludvig Runeberg), 1918
Ty sol dröjer kvar över fjällen (Anna Preinitz), för blandad kör och piano, 1907
Ungdomssång, för blandad kör, 1944, autograf
Våra fäder (Per Johannes), till Dalaföreningens 50-årsjubileum 1952, med piano
Vänskapshymn, för blandad kör
Över Sveriges kyrka och Sveriges folk (J.A. Eklund), 1918

Damkör
De komma, de komma, för tvåstämmig damkör och piano, 1907
Det spirar i Guds örtagård (Samuel Gabrielsson), 1917, för trestämmig kör  
Det är vår! (M. Norrman), för damkör, 1933  
Duett, 1908, förkommen
Fredrik Bremer (Anita Nathorst), för damkör med piano, 1944, ur Fredrika Bremer-kantat
Glänsande våren (Elias Sehlstedt), för damkör med piano, utgiven 1933
I landet Vitavall (Anna Maria Roos), för solo, damkör och piano, 1916
Jag lyfter ögat (Johan Ludvig Runeberg), 1948
Källan (Karl Gustav Hildebrand), för tvåstämmig damkör med orgel, 1945, ur Kantat för Svensk sjuksköterskeförening
Körsats, D-dur, utan text
Midsommarnatt (Jeanna Oterdahl), för damkör med piano, 1910, ur De sjungande löven
Morgonen (Johan Ludvig Runeberg), för damkör med piano, över för manskör och blandad kör
Mödrarna (Anita Nathorst), för damkör med piano, 1944, ur Fredrika Bremer-kantaten
Nu sjunga helgonen
Ny dag (Anita Nathorst), för damkör med piano, 1944, ur Fredrika Bremer-kantaten
Och jungfrun gick åt killan, för damkör, 1933
O, du som ser (Jeanna Oterdahl), för trestämmig damkör med piano, 1923, för fyrstämmig damkör 19143
På vandring (Kerstin Hed), för damkör med piano, utgiven 1936
Sats för damkör a cappella, 1907
Sjukkaveln (Karl-Erik Forsslund), för damkör och orgel, ur Kantat för Svensk sjuksköterskeförening
Somnar jag in med blicken fäst (Jacob Tegengren), för damkör och piano, utgiven 1932
Sång till fröken E. Kruse vid våravslutningen 1923 (H. Bratt)
Templet (Joel Rundt), ur Det ljusa landet
Vingar (A. Kruse), för en röst eller damkör med piano, utgiven 1934
Vinterlandet (S. Granlund), för solo, tvåstämmig damkör och piano, 1920
Visa vid väg (H.V. Nyberg), utgiven 1942
Vårdträdet (Kerstin Hed), för damkör med piano, utgiven 1926
Vårgryning (Kerstin Hed), för damkör med piano, 1943
Vårsång (Elias Sehlstedt), för tvåstämmig damkör med piano

Manskör
Bergslagen, för manskör (J.-O. Johansson), i två olika tonarter
Böljebyvals, för manskör (Erik Axel Karlfeldt), 1911
Sveriges frihet (”Efter tunga träldomstider”, J.A. Eklund), för manskör, 1914
Helgdagsafton (Skog), för manskör, utgiven 1914
Herre, jag vill bida (H.E. Öberg), 1937
Hjärtstilla (Erik Axel Karlfeldt), utgiven 1930
Hymn på 200-årsdagen av Karl XII:s död (l.F. Läffler), 1918
Katarina Månsdotters vaggvisa för kung Erik (Zacharias Topelius), för manskör
Passionssång (”Liksom lammet som till slaktning ledes”), 1921
Ljusa aftonskyar (”Sägen vart I gån”, Daniel Fallström), för barytonsolo och manskör, 1918
Man borde inte sova (Jeremias i Tröstlösa), utgiven 1929
Mitt land (Georg Åhlstad), för solo, manskör, piano, harmonium, op. 52, 1944
Morgonen (Johan Ludvig Runeberg), för manskör och piano, 1909
Norra Reals kollegievisa (E. Dahl), 1920?
Nu drar över stilla vatten (Skog), utgiven 1918
Nu strålar ljus (K.J. Ekman), för manskör och orgel, 1920, ur Viktor Rydberg-kantaten
När tranorna draga över heden (Jacob Tegengren), utgiven 1929
Och inte vill jag sörja (folkvisa, melodi: Oskar Lindberg), 1910
Oktobervisa (T. Storm), utgiven 1935
Prinsessan Törnros (Skog), 1916
Saliga de döda
Sats för 3-stämmig manskör, 1908, förkommen
Sats för manskör, utan text, 1916
September (Ernst Eklund), 1911
Sveriges frihet (J.A. Eklund), utgiven 1938
Trestämmig manskör med piano, 1908
Varje själv som längtan bränner, 1950, komponerad för Odd fellow-logen
Vänskapshymn, komponerad för Odd fellow-logen
Öde, öde stå skogarna

Röst med orkester
Adagio (Bo Bergman), för sopran, stråkorkester och harpa, 1910
Biskop Thomas frihetssång, 1921, unison sång med orkester 1922
De dödas ö (G. Svanström), för baryton och orkester, 1908
En liten visa av G.A. Sundell, instrumenterad för stråkar av Oskar Lindberg,
Jungfru Maria (Erik Axel Karlfeldt), för röst och orkester, 1916
Kom min vän och låt oss gå, gammal folkmelodi från Dalarna, för röst och orkester, 1946
Längtan heter min arfvedel (Erik Axel Karlfeldt), för röst och orkester, 1933, även för röst och piano
Melodi
Sommarkväll (Carl Larsson i By), för sopran och orkester, 1910
Somnar jag med blicken fäst (Jacob Tegengren), för solo eller damkör med stråkorkester
Sov (Olof Thunman), för röst och orkester, 1919
Tre folkmelodier från Dalarna. 1. Himmelriket liknas vid tio jungfrur, 2. Den föräldralösa, 2. Vindarna sucka uti skogarna, för röst och stråkar, harpa ad lib., text ur 1695 års psalmbok
Två sånger (M. Tourburn-Busck/F. L-g), för röst och orkester alt. piano, op. 14, 1915-16. 1. Hur skall man bruden kläda?, 2. Vad söker du på stranden
Vallarelåt (Gustaf Fröding), för röst och orkester, 1911

Liturgiska verk
Musik till svensk högmässa (E. Linderholm), 1926
14 koraler i Svenska koralboken 1939
Fyra ”Helig”-kompositioner
84 koralpreludier till Svenska psalmboken

Orgel
Axel Jakobssons begravningsdag, parafras över melodi från Åhl (Torn Eriks visa), sats för orgel, 1941
Bröllopsmusik efter ett gammalt motiv från Dalarna alt. Festspel, för orgel, 1939
Den signade dag, orgelkoral, 1944
En gammal psalmmelodi från Mora, 1935, även för violin och piano
Fantasi, 1911, förkommen
Fem preludier, före 1906
Fyra orgelkoraler, op. 50. 1943. 1. Gud ej sitt tryckta barn. 2. Jesus allt mitt goda är, 3. Tänk, när en gång, 4. Helige ande, låt nu ske
Fyra orgelkoraler. 1. Gud ej sitt tryckta barn förgäter, 2. Jesus allt mitt goda är, 3. Tänk när en gång, 4. Helige Ande, låt nu ske, 1943
Gammal fäbodpsalm (tidigare En gammal dalakoral), för orgel, 1936  
Högtidsmarsch, 1922-23
I denna ljuva sommartid, orgelkoral, 1930
Introitus solennis, op. 26, 1924, även för orkester
Konsert-Fantasi för stor orgel, 1914
Marcia funébre, 1916
Musik till Jobs bok, op. 28, 1928, delvis efter gamla hebreiska motiv, med bilagd text
När stormens lurar skalla, liten partita över sv.ps. 1939, 1954
Orgelkoral ”I denna ljuva sommartid”
Orgelmusik vid Kesti och Lars Sundblads vigsel, 1947
Orgelsats, 1935, en gammal psalmmelodi från Mora
Orgelsonat, g-moll, op. 23, 1924
Orgelstycke, 1906
Preludium och fuga i a-moll för orgel, 1908
Preludium, h-moll, 1915, förkommen
Sorgemusik (sammanställning av Vid fars bår och Vid Gustafs bår), 1948
Tre orgelkoraler, 1934. 1. Min själ och sinne, låt Gud råda, 2. Dig skall min själ sitt offer bära, 3. En fridens ängel ropar
Variationer över en gammal dalakoral, op. 36, 1933
Vid Fars bår, för orgel, 1930  
Vid Gustafs bår, 1938

Kammarmusik
Andante expressivo, för violin och piano, 1938
Andante, för violin och piano, 1907
Andante sostenuto, för violin och piano
Berceuse, för violin och piano, 1909 (?), förkommen
Drömmar, för violin och piano, 1910
Elegi, för violin och piano, 1920
En gammal psalmmelodi från Mora, för violin och piano, 1935
Introduktion och allegro, för violin och piano, 1907, förkommen
Komposition för violin och piano. Andande sostenuto. Allegro moderato  
Kvartett för piano, violin, altviolin och cello, d-moll, 1927-28
Pianotrio, ofullbordad
Poème, för violin och piano, 1907
Romans, för violin och piano, 1905-07
Romans II, för violin och piano, 1907
Romans, för violin, cello och piano, 1917
Translationsmarsch, för flöjt, stråkar och piano, 1924?
Vaggsång, för violin och piano, 1910

Sånger för en röst med piano eller orgel
Adagio (Bo Bergman), 1910
Allt som av kärlek är fyllt (Dan Andersson), utgiven 1955
Bakom en förlåt som rämnar (Kerstin Hed), 1948
Barn på hemväg (Carl Mangård), 1950
Barnvisa, D-dur, utan text
Biskop Thomas frihetssång, 1921
Bröllopshymn (”Nu signad är i templets famn”), 1910
Bygg dig en värld (Anders Österling), utgiven 1955
Bön för våra bröder på havet (C.G. Lagerfelt), utgiven 1938
Bönens ros (”Det spirar i Guds örtagård”, Samuel Gabrielsson), 1917
Cantus cordis (”Hjärtats sång”, H. Tigerschiöld), 1930
Dans i vassen
Den bakvända visan (Helena Nyblom)
Den reslystna hönan (”Det var en gång en höna”), 1932
Det finns ett land där helgons här (E. Åkesson), melodi = I öster stiger solen opp, även för blandad kör
Det större fosterlandet (Jeanna Oterdahl), 1948
Din församling rikt benåda, ur Kantat vid kyrkoherdeinstallation i Engelbrekt, 1925
Du underbara dunkla klarhet, 1908
Du vandrar andra stigar, 1919
Duett, 1908
Ej med stora later, utan text, 1923
Eld och jord (Kerstin Hed), utgiven 1932
En bal i skogen, 1932. 1. Drömféen, 2. Lotta Klöverblom och Kalle Tistel.
Fader vår, i dina blida starka händer (Jeanna Oterdahl), utgiven 1954
Fader, du vars hjärta gömmer (Emil Liedgren), sv.ps. 305
Folkaresång (Carl Mangård), 1949
Fosterlandet (”Ej med stora later”, A. Lundegård), 1923
Frälsare, du som äger läkedomen (Britt G. Hallqvist), melodi = Tänk när en gång, sv.ps. 594
Fröken Tusensköna och Herr Riddarsporre (I. Björk), 1936  
Fädernas kyrka (J.A. Eklund), 1917
Gagnefsvisan (K.V. Lundström), 1936
Giv en kraftlös att strida, se Fader vår, i dina blida starka händer
Gläns över sjö och strand (Viktor Rydberg), utgiven 1925
Gud bevare Sverige (Gunnar Wennerberg), 1905
Gör skolan till ditt tempel (J. Linnman), utgiven 1944
Harpolskan, 1932?
Hemlandet själ (”Vem är det som stilla skrider”, Ernst Klein), Viktor Rydberg-brödernas klubbsång
Herre, jag vill bida (H. Öberg), 1937, sv.ps. 287
Herre, led din unga skara (C.G. Lundin), sv.ps. 305
Himmelriket det skola vi söka, 1938
I Guds hand (M. Bogeman), 1938
Jag drömde (Susann Bolling), 1911
Jag lyfter ögat mot himmelen (John Ludvig Runeberg), 1917, sv.ps. 515
Julens klockor
Jungfru Maria (Erik Axel Karlfeldt), op. 15, 1916Katten Tjipp, tjopp (”Tjipp, tjopp det var en lustiger katt”), 1932
Kestis vaggvisa (E.W. Hülphers), 1924
Komposition för solostämma med piano eller orgel, 1952
Konung i det höga (Öhrstedt), koral ur Kyrkokantat nr 2, 1939
Kyrkobrödersång (”Natt över jorden”, B. Oxenstierna)
Lindagulls krona (Bertel Gripenberg), för violin, röst och piano
Lyckans land, hft 1, utgivet 1920. 1. Lyckans land (Anna Maria Roos), 2. Lille Pers vandring (H. Gyllander), 3. Kissemissen (Anna Maria Roos), 4. Björnen och skräddaren (Anna Maria Roos), 5. Jungfrun och räven (Anna Maria Roos), 6. Under lindarnas sus (Anna Maria Roos), 7. Tomten (Viktor Rydberg), 8. Sagans slott (Jeanna Oterdahl), 9. Nu lyser julens stjärna klar (H. Lundgren)
Lyckans land, hft 2, utgivet 1923. 1. En vårvisa (I. Hasselblad), 2. En liten riddarvisa (Jeanna Oterdahl), 3. Rosenknoppen (Ingemann), 4. Ute blåser sommarvind (Samuel Hedborn), 5. Vaggvisa (Jeanna Oterdahl), 6. Sommarmorgon (Jeanna Oterdahl)
Lyckans land, hft 3, utgivet 1934. 1. Prinsessan Vår (I. Björk), 2. Myggdanslek (I. Björk),3. En bal i skogen (I. Björk), 4. Lotta Klöverblom och Kalle Tistel (I. Björk), 5. Älvornas spelman (I. Björk), 6. Drömféen (I. Björk)
Längtan heter min arvedel (Erik Axel Karlfeldt), op. 22, 1923
Nu lysa alla hagar (M. Wallenberg), 1951
När pingstens klockor ringa (Samuel Gabrielsson), 1953
När solen sjunker i västerled, för två röster och piano
Pelle Myra, 1932
På Golgata (T.L. Truve)
Skapare, vår Gud och Fader (Öhrstedt), utgiven 1939
Snabbt jagar stormen våra år (Erik Axel Karlfeldt), 1939
Sommarkväll (Carl Larsson i By), op. 4, 1910
Sommarnatt, 1905
Somnar jag in med blicken fäst (Jacob Tegengren), utgiven 1932
Sov (Olof Thunman), 1919
Sveriges frihet (”Efter tunga träldomstider”, J.A. Eklund), 1914
Sång för en röst, C-dur, utan text
Sång för unison kör med piano, Ass-dur
Sång till Västmanland (Carl Mangård)
Sången om Dalarna (Carl Mangård), 1951
Till ett barn, 1942
Till Vasalöparna (Karl-Erik Forsslund)
Tippela (I. Björk), 1940
To pray is more, melodi Tänk när en gång, sv.ps. 594
Två andliga sånger, ur Kantat vid kyrkoherdeinstallationen i Engelbrekt, 1925. 1. Så talar Herren vår Gud, 2. Sekler ses svinna, för solo och orgel/piano
Två sånger (M. Thorbrun-Busck), op. 14, 1915-16. 1. Hur skall man bruden kläda, även med orkester, 2. Vad söker du på stranden, även med orkester
Två sånger, 1919. 1. Älskade, sjung för mig (A. Krook), Sov (Olof Thunman), även med orkester
Tänd i våra hjärtan flamman, se Vänskapshymn
Vad gagnar det en människa (Pär Lagerkvist), 1948
Varje själ som längtan bränner, 1950, komponerad för Odd fellow-orden, även för manskör
Vem är det som stilla skrider, se Hemlandet själ
Vinterlandet (S. Granlund), 1920
Vitsippornas saga (Anna Maria Roos), 1938
Välsignelsen, 1914
Vänskapshymnen (”Tänd i våra hjärtan flamman”), 1950, komponerad för Odd fellow-orden, även för manskör

Piano
A la nuit tobante (av ”P. Fromont”), 1919
Allegro, F-dur, 1905
Ciel étoile (av ”P. Fromont”), 1918
En glad hambo (av ”Herr Johansson”), 1919
En längtans vals, 1919
Farande vindar, 1908
Fyra preludier, I-IV, op. 19, 1919
Hymn och marsch, för fyrhändigt piano
Intermezzo (Tempo allegretto), 1905
Le Debris (av ”Jean de Tonnière”), 1916
Liten danssvit. 1. Gånglåt, 2. Polska, 3. Hopplek, 4. Vals, 1922
Nocturne ”Sång i sommarnatten”, 1945
Ofullbordat preludium, 1919
Pianostycke, E-dur, 1907
Pianostycke, d-moll, 1931, 16 takter
Pianostycke, Ess-dur, vals
Pianostycke, h-moll, 1919
Pianostycke, skiss till orkestersats
Pianostycke, vals, fiss-moll, tidigt verk
Pianostycke, vals, C-dur
Pianostycke, vals, Ess-dur
Pianostycke, vals, Ess-Ass
Preludium, orkestersats, utkast
Preludium (”till Selma W”), 1910?
Skymning, 1910
Två 3-stämmiga fugor, Ass-Ess, 1907
Vals -Intermezzo, 1905
Vår, 1905
Vårstämning, 1906


Verk av Oskar Lindberg

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 24