Oskar Lindberg (1887-1955)

Oskar Fredrik Lindberg, född 23 februari 1887 i Gagnef, död 10 april 1955 i Stockholm. Tonsättare, organist, dirigent och musikpedagog. Studerade vid Musikkonservatoriet 1903-11. Organist i Trefaldighetskyrkan i Stockholm 1906-14, samt i Engelbrektskyrkan 1914-55. Musiklärare i stockholmsskolor 1910-26. Lärare i harmonilära vid Musikkonservatoriet 1919-52, professor 1936. Dirigent för Stockholms akademiska orkesterförening 1922. En av stiftarna av Föreningen Svenska Tonsättare, 1918, och dess skattmästare 1919-33. LMA.

Redan som 14-åring tjänstgjorde Oskar Lindberg som organist i Gagnef. Han studerade sedan vid Musikkonservatoriet i Stockholm, men organistexamen 1906 och musiklärar- och kyrkomusikerexamen 1908. Samtidigt studerade han komposition för Ernst Ellberg (1868-1948) och Andreas Hallén (1846-1925).

Han studerade även dirigering vid Musikkonservatoriet i Sondershausen och företog studieresor i Tyskland och Österrike. Han uppbar Statens tonsättarstipendium 1902-16.

Åren 1906-14 var han organist i Trefaldighetskyrkan i Stockholm och därefter tillträdde han tjänsten som organist i Engelbrektskyrkan, som han uppbar till sin död.

Lindberg var musiklärare i Palmgrenska samskolan 1910-20 och vid Högre realläroverket å Norrmalm 1921-26. Dessutom undervisade han i harmonilära vid Musikkonservatoriet 1919-52. År 1947 blev han hedersdoktor vid Stockholms Högskola.

Han ledde Stockholms akademiska orkesterförening från dess bildande 1922. År 1918 var han en av stiftarna av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och han fungerade som dess skattmästare 1919-33.

Han var ledamot av 1936 års koralbokskommitté och 1941 års liturgisk-musikaliska kommitté. Den svenska koralboken från 1939 är till stor del hans verk och han har i den även bidragit med 14 koraler.

Gift 1921 med Frida Wiklund.

Han blev invald i Kungl. Musikaliska akademien 25 februari 1926, som ledamot nr 588.

Skrifter av tonsättaren

Koraler, spelmän och låtar, i Gagnef och Mockfjärd - en hembygdsbok (1952) S. 117-136

Bibliografi

Brodin, Gereon: artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 4, s 322-323 (1977)
Hedwall, Lennart: "Lindberg, Oskar F", i Svenskt biografiskt lexikon (1980-81)
Olson, Daniel
: Oskar Lindberg, i Vår sång (1947)
Sandin, Bo Harry: Oskar Lindberg - en Guds spelman. En monografi. (2000)
Seymer, William: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 4, s 619 (Bonniers förlag, Stockholm, 1948)
Åhlén, David: Oskar Lindberg — En Guds spelman, i Vår sång (1947)
—— : En kyrkomusikers minnen (1969, opubl.)

Källor

Kungl. Biblioteket, Musik- och teatermuseet Stockholm, Sibeliusmuseum Åbo, Musik- och teaterbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

3 konsertouvertyrer för orkester, 3 Dalmåningar för orkester, Dance (sic!) caractéristique för orkester, 5 symfoniska dikter (Vildmark, Florez och Blanzeflor, Från de stora skogarna, Hemifrån, Gesunda), rapsodier för orkester, sviter för orkester, 2 stycken för stråkorkester, ytterligare mindre verk för orkester, Pianokvartett d-moll, flera verk för violin och piano, verk för piano, verk för orgel, sånger med piano, sånger med orgel, psalmer, minst 12 verk för soloröst och orkester, minst 13 kantater, Requiem, verk för kör a cappella


Verk av Oskar Lindberg

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 24