Oscar Bolander (1840−1914)

Albumblad (Feuille d'album)

  • Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 3' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 68-69. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Exempel på inspelningar

• Sveriges Radio, sänt 8 maj 1983: "Idyll och drömmeri. Olof Höjer spelar och presenterar ett svenskt pianoalbum från 1898". Olof Höjer, piano

Beskrivning av verket

Albumblad/Feuille d'album: Moderato E-dur 3/4, /:8 takter:/28 takter, Adagio, 4 takter, totalt 40 takter