Erik Alvin (1902-1992)

Erik Alvin, född 1902, död 1992. Dirigent och tonsättare. Musikdirektör i Vänersborg.

-

Verköversikt

verk för kör, mm


Verk av Erik Alvin

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 24