Hugo Alfvén (1872-1960)

Festspel

opus 25

  • Tillkomstår: Naddö november 1907
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 18 februari 1908, Nya dramatiska teatern, Stockholm, under ledning av Tor Aulin
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i ett arrangemang för blåsorkester av Sven Nerheim.
  • Speltid: 6 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.3.3.1 / timp, 3 perc / str
(picc)

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundqvist, Stockholm u.å.

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek

Exempel på inspelningar

• Swedish Society, SCD 1003,1985
Stockholms Filharmoniska Orkester, dir. Stig Westerberg
• Caprice, CAP 21340, 1996
Radiosymfonikerna, dir. Stig Westerberg
• Naxos, 8.553962S, 1996, även 8.555852, 2001
Royal Scottish national orchestra, dir. Niklas Willén

Beskrivning av verket

Allegro con brio, C-dur 3/4, Allegro maestoso, 145 takter (21/:8:/21/:16:/79)


Verkkommentar

Stycket skrevs till invigningen av Nya dramatiska teatern i Stockholm.