August Söderman (1832−1876)

Der schwarze Ritter. Ballade von Uhland (Den svarte riddaren)

  • Tillkomstår: Stockholm 5 mars 1874 (enligt Monumenta Musicae Sveciae: 11)
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Textförfattare: [Ludvig] Uhland
  • Uruppförande: Versionen för röst och piano uruppfördes den 4 april 1886 i Stockholm. Versionen för orkester framfördes första gången i samband med en konsert med Orphei Drängar i Uppsala den 5 april 1887 och repriserades i Stockholm den 24 april samma år (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.3.1 / timp, perc / str
(picc)
perc: piatti, petit tambour
[se även stämmateralet nedan]

Soloröster/kör

Bas

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Sveciae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110 (för röst och piano)
Huss & Beer, Stockholm, Ed. nr. 320 (för röst och piano)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket (stämmaterialet är för 4 hn, 3 trp och perc: trgl, cymb, tamburo)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Orkesterpartitur av J. P. Carstensen (daterat den 29 mars 1887, enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926), avskrift av Möller

Beskrivning av verket

Ziemlich langsam E-dur 3/4


Libretto/text

Pfingsten war, das Fest der Freude