August Söderman (1832−1876)

Tscherkessisk dans

  • Tillkomstår: Manuskripet är daterat januari 1871 (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Stycket finns enbart bevarat för piano, men ska ursprungligen ha skrivits för piano, stråkar och tamburin (enligt Jeanson, Gunnar: "August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk", 1926)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1634 (för piano 2 händer)

Beskrivning av verket

Allegro moderato e-moll - E-dur (varierande tonarter) 3/4


Verkkommentar

I Sohlmans musiklexikon, band 3 (1976), står verket angivet som "Tscherkassisk dans", men det är sannolikt ett tryckfel (överensstämmer ej med notutgåvan).