Felix Körling (1864-1937)

Den svenske Celadons klagovisa öfver de svarte Morhianer [sic] i Afrika

  • Tillkomstår: Troligen publicerad 1908
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 72, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1763

Beskrivning av verket

Allegretto F-dur - f-moll 2/4


Libretto/text

De svarte, svarte Morhianer,
de gå med nakot [sic] ben