• Tillkomstår: 1851
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Samling af Flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger. Udgiven af Joh. D. Behrens. Syvende Bind., Kristiania (1851)

Beskrivning av verket

Raskt C-dur 2/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Kälkarna fram! Kälkarna fram!
Solen högt på himlen är*
och manar oss att hand i hand
skynda till bergets höjd
därifrån vi med fröjd
åka ned med blixtens fart
men välta ock ibland 

* i versionen för blandad kör står: 'står'