Joachim Nicolas Eggert (1779−1813)

Quatuor pour deux Violons, Alto & Violoncelle
[enligt Edition Äppelviken nr 3 ur opus 2, d-moll]

opus 2 nr 3 [osäkert opustal]

1. Allegro moderato
2. Menuetto: Allegretto
3. Adagio
4. Tempo di polacca

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: composées & dediées à mon ami Erik Drake & Leonard FR: Rääf
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Äppelviken, 1992 (partitur), med titeln på försättsbladet "Stråkkvartett nr 2, d-moll", vilken i Musikbibliotekets exemplar i blyerts kompletterats med titeln: "Kvartett, stråkar, op. 2, Nr 3, d-moll", "Kompilerat ur handskrivna stämmor i Mus. Ak. Bibliotek för Mazerska Kvartettsällskapet, Stockholm, maj-nov 1992. Älvsjö, 24 november 1992, Lars G. Johnsson."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm (partitur)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Tydligen existerar endast stämmor i teaterbiblioteket, eftersom Lars G. Johnsson kompilerat partituret ur dessa.

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato d-moll 4/4 (C) /:55 takter:/85 takter, totalt 140 takter
2. Menuetto: Allegretto d-moll 3/4 /:8 takter://:16 takter:/1 takt, Trio D-dur/:8 takter://:20 takter:/1 takt, Menuetto da capo senza replica 24 takter, totalt 78 takter (inkl. da capo)
3. Adagio B-dur 4/4 (C) 59 takter
4. Tempo di polacca d-moll 3/4 155 takter