Joachim Nicolas Eggert (1779−1813)

Sestetto pour Clarinette, Cor, Violon, Viola, Violoncelle et Basse

1. Adagio — Allegro
2. Adagio
3. Menuetto: Presto
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: förmodligen 1807
  • Verktyp: 6 instrument
  • Dedikation: composé et dédié à Moniseur Nauckhoff
  • Uruppförande: 14 maj 1807, Stockholm (Riddarhuset?), Crusell, Preumayr, Askergren, Salge, Wirthe, Mueller
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Instrumentering (besättning)

clar, hn, vn, vla, vc, db

Exempel på tryckta utgåvor

• Breitkopf & Härtel, 2866, Leipzig (förstautgåva)
• Amadeus Verlag, BP1215, Wintherthur/Schweiz 2006 (red. Bernhard Päuler): Sextett in f-moll für Klarinette, Horn oder Bassetthorn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet partitur och handskrivna stämmor finns på Musik- och teaterbiblioteket.

Litteraturhänvisning

• Musiken i Sverige, band II (Ficher & Co, Stockholm 1995)
• Förord till Amadeus Verlags utgåva

Beskrivning av verket

1. Adagio f-moll 4/4 (C) 12 takter, Allegro /:96 takter:/120 takter, F-dur 49 takter, totalt 277 takter
2. Adagio B-dur 3/4, 87 takter
3. Menuetto: Presto f-moll 3/4 /:28 takter:/64 takter, Trio F-dur /:8takter://:32 takter:/, Menuetto da capo al Fine, totalt 132 takter
4. Finale: Allegro F-dur 4/4 (C), 233 takter


Verkkommentar

Den 14 maj 1807 måste ha varit en märklig dag för Eggert, men även för svenskt musikliv. Då manifesterades hans betydelse som kompositör och dirigent, vilket rimligtvis borde ha gagnat honom vid valet av hovkapellmästare året efter. Till en konsert (i Riddarhuset?) annonserades följande verk: Två symfonier (Ess-dur och c-moll, med inspiration från Prins Fredrik Adolfs begravningskantat) samt en finalsats ur ytterligare en symfoni (C-dur), med en fantasi över en svensk folkvisa (Gustafs Skål av C.M. Bellman). Därjämte God Save the King-variationer för tre fagottister utförd av bröderna Preumayr. En aria av Joseph Martin Kraus, en av Eggerts föregångare i hovkapellet, smög sig även in i programmet, men ändrades sent till en aria av Mayr. Därtill kom en stråkkvartett (Westerdahl, Chiewitz, Reddewigh, and Megelin) och sextetten för två blåsare och stråkar. Som klarinettist däri skulle ingen mindre än Bernhard Henrik Crusell medverka. Övriga musiker var Mueller, Hirschfeld (ändrat till Preumayr), Askergren, Salge, and Wirthe.

Tyvärr gick inte allt som Eggert hade tänkt sig och i en not i Dagligt Allehanda en vecka senare kommenterar han att God Save the King och sextetten tvingats ställas in pga sjukdom hos både Crusell och Preumayr som vikarierade för den ävenledes sjuke Hirschfeld. I övrigt avlöpte konserten enligt plan.

Av de ovannämnda kammarmusikerna förekommer bröderna Preumayr, Salgé, Megelin, Hirschfeld(t) i Johan Mazers Journal över ”Bolaget på Djurgården” från åren 1823-1832. Däremot återfinns ingen musik av den förre hovkapellmästaren i nämnda journal.

Krister Persson (kompilerad verkkommentar till ett framförande i Mazerska sällskapet 3 oktober 2011)