Bernhard Crusell (1775−1838)

"Det sköna hopp som swenskars trohet kröner"

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Det sköna hopp som swenskars [sic] trohet kröner

[2.] Ej Nordens gamla stamträd kan förtvinas