Hugo Alfvén (1872-1960)

Dalvisa

Rudén nr 70

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1929?
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Vers 1. kyrkoherde A E Wallenius (1615-1663)
    Vers 2. Carl Wilhelm Böttiger, 1843
  • Arrangemang/bearbetning: Harmoniserad och arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1929?
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm [1929]. Hirsch 2773.
Sångarförbundet, vol 4, nr 221. Stockholm 1940, Hirsch 2799

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB VMhs 184:4c

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Ej för långsamt b-moll 3/8 28 takter, A tempo 28 takter, totalt 56 takter


Libretto/text

Om sommaren sköna, när marken hon gläds,
vid Dala två älfvarna vida
från Tunaå strand åt Gagnefmäns näs
hur fagert att ro och att rida!
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älfvom, på berg och i dalom.

I Dalarna bodde, i Dalarna bor
bland armod än trohet och ära:
ett släkte, som håller den ed, som det svor,
och pilar i vapnet ses bära.
Det blandat med bark icke sällan sitt bröd,
men mäktiga herrar dock funno sitt stöd
hos fattiga männer i Dalom.