Hugo Alfvén (1872-1960)

"Mandom mod och morske män"
Folkmelodi från Dalarna

Rudén nr 88

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Richard Dybeck
  • Arrangemang/bearbetning: Harmoniserad och arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1916
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ljuskopia skriven av Gustaf Berg. [Uppsala 1916. Ljunngrens litografiska].
Stockholm 1937, CG 2861. Gehrmans kvartett-bibliotek, 165

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Folkvisearrangemangen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Hedemora (2003) S. 156-166

Beskrivning av verket

Marschtempo a-moll 4/4 /: 8 takter :/: 8 takter :/, totalt 16 takter


Libretto/text

Mandom, mod och morske män
finns i gamla Sverge än,
kraft i arm och mod i barm,
ungdomsvarm i bardalarm.
Toner än från forna dar,
ljuda där i skog och dal,
vilda som en storm på hav,
milda som en tår på grav.
Ögon blå, då och då
le i blomsterdalar där.
Nord, du jordens jättelem,
Nord, du milda hjärtans hem!
Lyssnen då, vänner,  på
hemländsk hundraårig sång!
Lyssnen, älsken, lären den,
sjungen, sjung den själva se’n.