Nyheter

2020-12-14

Dags för nutida musik i Levande musikarv

Levande musikarv har hittills varit fokuserad på äldre repertoar. Nu öppnar vi även för nutida musik genom ett samarbete med FST – Föreningen svenska tonsättare. Tonsättarna kan själva lägga in biografisk information och registrera sina verk så att de blir lätt sökbara. Levande musikarv kommer däremot inte att ge ut några notutgåvor av skyddad musik, utan hänvisar istället till tonsättarnas egna förlagskontakter.