Nyheter

2020-09-11

Verk för orkester

Letar du efter mer svensk musik?
Levande musikarv har hittills gett ut mer än 2000 verk i källkritiska och emenderade utgåvor. I denna förteckning finns samtliga orkesterverk som hittills kommit ut och de verk som just nu är under utgivning. Listan inkluderar även opera och verk för kör/soli och orkester. Utgåvorna finns att ladda ner gratis på www.levandemusikarv.se och partitur och stämmor kan även beställa som tryck från Svensk Musik. Obs! att listan ständigt utökas med fler verk.

Det som hittills är utgivet och under arbete inom Levande musikarv är endast en bråkdel av den enorma musikaliska skatt som ligger dold i arkiv och bibliotek – det vet vi är ett faktum tack vare ett omfattande inventeringsarbete som gjorts under de senaste åren och som fortfarande pågår. Vi hoppas att fler vill utforska denna glömda repertoar tillsammans med oss. En bidragande orsak till att verken inte spelas är ju faktiskt att de inte spelas!

Saknar ni moderna editioner till verk som ni planerar att framföra – hör gärna av er. De kan vara planerade för utgivning och med god framförhållning har vi möjlighet att ta fram partitur och stämmor i tid. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om utgivning eller repertoar.

Ladda ner nyhetsbrevet här!