Nyheter

2018-05-30

Kvinnliga favoriter

16 augusti 2018, kl 19.00
Helena Munktell: Bränningar samt musik av Pjotr Tjajkovskij

10 oktober 2018, kl 19.00
Konserthuset Stockholm
Amanda Maiers Violinkonsert samt musik av Ethel Smyth, Molly Kien och Catharina Palmér.