Johan Christian Zschotzscher (1741-1780)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

?

Bibliografi

Gustafsson, Magnus: ”Växjö stads musikhistoria från senmedeltiden till andra hälften av 1800-talet”, i: Kronobergsboken, Växjö 1994, s. 79–111.
Gustafsson, Magnus: ”Vid dess toner tråddes dansen med borgarnas hustrur, döttrar och pigor. Något om musiklivet i Växjö i äldre tid”, i: Från Sigfridsmässa till The Ark, Boel Lindberg & Magnus Gustafsson red., Växjö 2010, s. 269–299
Hörberg, Pehr: Min lefwernes beskrifning, Norrköping 1817.
Rosengren, Josef: Ny Smålands beskrifning, del I, Växjö 1914.
Vejde, Pehr Gunnar: ”Främmande folkelement i Kronobergs län”, i: Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok. Växjö 1935.
Wilstadius, Gun: ”Johan Christian Zschotzscher: hans liv och verksamhet som kyrkmålare inom Växjö stift”, i: Kronobergsboken, Växjö 1957, s. 77–110.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket)

Verköversikt

?


Verk av Johan Christian Zschotzscher

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade