Dag Wirén (1905-1986)

Sonatin [nr. 1] för violoncello och piano

opus 1

  • Tillkomstår: 1931
  • Verktyp: Cello och piano
  • Uruppförande: 20 november 1931. Gustav Gröndahl, cello, Natanael Broman, piano
  • Speltid: 8 min

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia, Stockholm, 1969.

Exempel på inspelningar

• Radiotjänst R 63 / Rtj+474-75 A, (78)
• Caprice CAP 21761 (CD)
Maurice Maréchal, cello, Harry Ebert, piano, insp. 8 maj 1940.
[2:54 + 2:54 + 1:41]
• BIS CD 582 (CD)
Torleif Thedéen, cello, Stefan Bojsten, piano, insp. 28-30 augusti 1992
[3:09 + 3:30 + 1:45]

Beskrivning av verket

Allegro energico c-moll alla breve 122 takter, Adagio 26 takter, poco più Mosso 16 takter, a Tempo 12 takter, Molto vivace C-dur 2/4 106 takter, Presto 9 takter, totalt 291 takter.