Ivar Widéen (1871-1951)

Kyrkomusiker, tonsättare. Organistexamen 1898 vid Musikkonservatoriet i Stockholm, kyrkosångar- och musiklärarexamen där 1891. Från 1900 till sin död domkyrkoorganist i Skara domkyrka.

Invald som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1921

Bibliografi

Carlsson, Curt: Wilhelm Stenhammar, Ivar Widén och Alfvéns Uppenbarelsekantat, i Alfvéniana. 2009:1/2, s. 9-17
Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik
. Uppsala 2006: Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, s. 313-314
Larsson, Karin: Ivar Widéen. En tonsättarbiografi. Kandidatuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet (1983)

Verköversikt

z