Ivar Widéen (1871-1951)

Kyrkomusiker, tonsättare. Organistexamen 1898 vid Musikkonservatoriet i Stockholm, kyrkosångar- och musiklärarexamen där 1891. Från 1900 till sin död domkyrkoorganist i Skara domkyrka.

Invald som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1921

Bibliografi

Carlsson, Curt: Wilhelm Stenhammar, Ivar Widén och Alfvéns Uppenbarelsekantat, i Alfvéniana. 2009:1/2, s. 9-17
Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik
. Uppsala 2006: Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, s. 313-314
Larsson, Karin: Ivar Widéen. En tonsättarbiografi. Kandidatuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet (1983)
Widéen, Harald: Tonsättaren Ivar Widéens tryckta arbeten och efterlämnade otryckta manuskript. Skara (1963)

Verköversikt

Omkring 25 verk för soli, kör och instrument (Requiem, Juloratorium, Mässa), drygt 20 kantater (Kantat vid Mariestads 350-årsjubileum 1933, Kantat vid Skara gymnasiums 300-årsjubileum 1941), kammarmusik för piano, orgel och violin, omkring 200 sånger, drygt 200 kompositioner för manskör eller blandad kör a cappella (Smålandssången, Lutad mot gärdet, Goternas sång, Nu vilja vi leka med löjen och lust).

Samlade verk

Förteckningen är ett urval, framför allt baserat på uppgifter ur Harald Widéen: Tonsättaren Ivar Widéens tryckta arbeten och efterlämnade otryckta manuskript. Skara 1963.

Verk för soli, kör och instrument
I Husaby (Under höbärgningen), text O. Eneroth, 1900.Solo, blandad kör, orgel, piano eller orkester.
Kantat vid Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 50-årsjubileum, text N. Hylander, 1906.Soli, kör och orgel.
Kantat vid Skaraborgs läns Hushållningssällskaps 100-årsjubileum den 6 juni 1907, text A. Bokelund.Soli, kör och piano eller orgel.
Requiem – Kom jordens barn, text J. O. Wallin, 1910, fullbordat 1935. Solo, blandad kör, violin och orgel eller piano.

Kantat vid Falköpings samrealskolas invigning den 19 oktober 1911, text B. Malmström. Solo, kör, piano eller orgel.
Kantat vid konst-, hantverks- och industriutställningen i Eksjö 1912. Solo, kör, orgel eller piano.
Rosa, rorans bonitatem, Latinsk hymn från 1300-talet, text Nicolaus Hermanni, översättning J. Bergman, 1920. Solo, blandad kör, violin och orgel.
Mässa (Kyrie – Gloria – Sanctus och Benedictus – Agnus Dei), 1932-1935
Solo, blandad kör, orgel och violin.
Kantat vid Mariestads 350-årsjubileum 1933, text G. Björck
Kantat vid invigningen av Vara kyrka 1933, text P. Nilsson. Solo, blandad kör, barnkör, violin och orgel.
Kantat vid Lidköpings frimurarebröders 70-årsjubileum den 5/3 1939, text P. Nilsson. Solo, manskör, violin, cello och orgel.
Kantat vid Skara gymnasiums 300-årsjubileum 1941, text J. Edfelt. Solo, blandad kör, orgel, stråkar och flöjt.
Ljus över landet. Kantat komponerad till svenska folkskolans 100-årsjubileum 1942, text P. Nilsson och T. Rudenschöld. Solo, kör och piano eller orgel.
Juloratorium, texter ur bibeln och psalmboken samt av Lope de Vega och P. Nilsson, 1945. Recitatör, soli, blandad kör, orgel och stråkar ad.lib.
Sång över markerna. Kantat vid Skaraborgs läns lantmäns Centralförenings 50-årsjubileum den 28 maj 1945, text K. Hed och I. Blixt.Soli, blandad kör och orgel eller piano.

Verk för kör
Drygt 200 kompositioner för blandad kör, manskör eller unison kör.

Samlingar
Fem visor. Texter av E. A. Karlfeldt, G. Fröding och Jeremias i Tröstlösa, 1909
Hymner, psalmer och sånger, komponerade och bearbetade för blandad kör, 1914. 43 nykompositioner, 11 bearbetningar
Fyra sånger till dikter av G. Fröding, 1916
Västgötabilder och andra dikter av Paul Nilsson, tonsatta för skolan och hemmet, 1942. 44 sånger

Exempel på enskilda körsånger, utvalda för att de haft stor spridning
Nu vilja vi leka med löjen och lust, text W. Peterson-Berger, 1900
Serenad ("Tallarnas barr och björkarnas blad",  E. A. Karlfeldt), 1901
Goternas sång, text V. Rydberg, 1904
Smålandssången ("Röd lyser stugan", L. Andrén), 1911
Lutad mot gärdet, text J. L. Runeberg, 1926

Verk för solosång och ackompanjemang (piano/orgel)

Omkring 200 kompositioner, komponerade kontinuerligt under hela Widéens livstid
Arioso 1892
Den heliga familjen, text O. Levertin, 1906
Elie himmelsfärd, text E. A. Karlfeldt, 1917
En gammal sång, text M. Bergquist, 1928
Bland alla helgon fromma, text M. Bergquist, 1933
Hemmet, text V. von Heidenstam, 1937
En dag på Kinnekulle, text P. Nilsson, 1942
Adagio – Vattnet rörs och vinden spelar, text B. Bergman, 1942
Helgmålsringning, text I. Granqvist, 1949

Verk för piano eller violin och piano

Jubileums-marsch komponerad med anledning av H. M. Konung Oscar II:s 25-års Regeringsjubileum 1897
Ivar Widéen Album. Pianostycken, 1931