Fredrika Wickman (1852-)

Silfverskeppet/Das Silberschifflein

  • Tillkomstår: Troligen mitten av 1870-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Georg Christian Dieffenbach
  • Uruppförande: Tonsättaren, som också var sångerska, framförde den vid en konsert i Stockholm 26 januari 1875. Detta var troligen uruppförandet.
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Förr och nu 1876, s. 273-274

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 3/4


Libretto/text

Ett silfverskepp ses glida/Ein Silberschifflein gleitet