Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sånger och visor

  • Tillkomstår: 1887-1889
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: 8 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm 1892

Exempel på inspelningar

Musica Sveciae, 1989
Anne Sofie von Otter, sång, Bengt Forsberg, piano

Beskrivning av verket

1. I skogen
2. Ballad
3. När sol går ner


Verkkommentar

Kärt är att råka dig, nattviol,
der blek du står ibland gräsen
och suckar ut efter sjunken sol
din doft, ditt innersta väsen.

Ljuft är att höra din sång, du trast,
der högst i granen på spaning
du jublar ut under qvällens rast
om morgon rodnad din aning.

Men lär mig, nattviol, blid som din,
en sorg, när fröjd har gått under!
Trast, lär mig tolka så glad som din,
min tro på ljusare stunder!