Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Visor och stämningar

opus 26

1. Vandraren (text Vilhelm Ekelund)
2. Nattyxne (text Erik Axel Karlfeldt)
3. Stjärnan (text Bo Bergman)
4. Jungfru Blond och jungfru Brunett (text Bo Bergman)
5. Det far ett skepp (text Bo Bergman)
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger (text Verner von Heidenstam),
7. Hvarför till ro så brådt? (text Verner von Heidenstam)
8. Lycklandsresan (text Gustaf Fröding)
9. En strandvisa (text Gustaf Fröding)
10. Prins Aladin af Lampan (text Gustaf Fröding)

  • Tillkomstår: 1906-1909
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Vilhelm Ekelund, Erik Axel Karlfeldt, Bo Bergman, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Wilhelm Hansen, Köpenhamn 1911
• Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1970

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Exempel på inspelningar

Hela cykeln:
• Erik Saedén, sång och José Ribera, piano, radioinspelning från 1970.
• Peter Mattei, sång och Bengt-Åke Lundin, piano : BIS-CD-654, 1994
Delar av cykeln:
• Olle Persson, sång och Christian Lindberg, dir.(arr. för sång och blåsarensemble): Vandraren, Prins Aladin af Lampan och Stjärnan, "Made in Sweden", BIS 2011
• Olle Persson framför även dessa sånger samt Jungfru Blond och jungfru Brunett tillsammans med pianisten Mats Widlund i ett program i Sveriges Radio P2 1995
(Se Svensk Mediedatabas, där man även återfinner andra artister som spelat in enstaka eller mindre grupper av sånger ur Visor och stämningar)

Litteraturhänvisning

Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid, framförallt del 2 s.249-303, där hela cykeln (eller samlingen) gås igenom, sång för sång.

Beskrivning av verket

1. Vandraren (text Vilhelm Ekelund), "Lätt hänsorlande" F-dur 3/4, 75 takter
2. Nattyxne (text Erik Axel Karlfeldt), "Sakta glidande" a-moll 4/4, 79 takter
3. Stjärnan (text Bo Bergman), Presto agitato fiss-moll 6/8, 59 takter
4. Jungfru Blond och jungfru Brunett (text Bo Bergman), Vivace g-moll 2/4, 165 takter,
Moderato tranquillo, 50 takter
5. Det far ett skepp (text Bo Bergman), Allegretto vivace Ess-dur 2/4, 64 takter
6. När genom rummet fönsterkorsets skugga ligger (text Verner von Heidenstam), "Långsamt" d-moll 4/4, 15 takter
7. Hvarför till ro så brådt? (text Verner von Heidenstam) Allegretto un poco mosso
Fiss-dur 2/4, 37 takter
8. Lycklandsresan (text Gustaf Fröding) Allegro giocoso d-moll 2/4, 142 takter
9. En strandvisa (text Gustaf Fröding) Andante un poco mosso (ma tranquillo) b-moll 2/2, 52 takter
10. Prins Aladin af Lampan (text Gustaf Fröding) Tempo animato, sempre un poco rubato d-moll 4/4, 114 takter