Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sonate [Ass-dur]
für das Pianoforte

opus 12

1. Moderato, quasi Andante - Allegretto animato
2. Molto vivace - Presto
3. Lento e mesto
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: 1895
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Richard Andersson
  • Speltid: 23 min

Exempel på tryckta utgåvor

Det Nordiske Forlag, Köpenhamn 1896

Wilhelm Hansen, Köpenhamn / Norsk Musikforlag, Oslo / Nordiska Musikförlaget, Stockolm [ca 1930]

Svensk Musik, Stockholm utan år (reprint av föregående utgåva)

Exempel på inspelningar

BIS, BIS CD 634 (Complete solo piano music, vol. 2)
Lucia Negro

Beskrivning av verket

1. Moderato, quasi Andante Ass-dur 3/4 7 takter, Adagio 1 takt, Allegretto animato 4/4 36 takter, 3/4 1 takt, Tempo 1 7 takter, Adagio 1 takt, Allegretto animato 4/4 14 takter, Un poco stringendo 5 takter, Sostenuto (quasi tempo I) 3/4 13 takter, Poco a poco a tempo Allegretto 4/4 34 takter, 3/4 1 takt, Tempo I 7 takter, Adagio 1 takt, Tempo I 7 takter, Ritardando 4 takter, Adagio 4/4 2 takter, totalt 141 takter
2. Molto vivace C-dur 4/4 92 takter (2/:22:/68), Trio: Presto c-moll 3/4 106 takter (4/:20:/:76:/5), Tempo I 4/4 1 takt, Dal segno takt 1-92, Coda: Presto c-moll 3/4 20 takter, Tempo I C-dur 4/4 15 takter, totalt med Dal segno 326 takter
3. Lento e mesto b-moll 3/4 46 takter, attacca
4. Finale: Allegro Ass-dur 2/4 129 takter, Poco sostenuto 6 takter, Ritardando 4 takter, Tranquillo; molto espressivo 18 takter, Sostenuto 3 takter, Ritardando 4 takter, Lento 2 takter, Tempo I (Allegro) 120 takter, Poco sostenuto 6 takter, Ritardando 4 takter, Tranquillo: molto espressivo 18 takter, Sostenuto 3 takter, Ritardando 4 takter, Molto lento 2 takter, Tempo I (Allegro) 25 takter, Poco tranquillo 16 takter, Tranquillo 9 takter, Poco animando 19 takter, stringendo 8 takter, Molto animato 14 takter, totalt 414 takter
.