Carl Rogberg (1902-1975)

Carl August Michael Rogberg, musiklärare, organist och tonsättare. Född 6 maj 1902 i Uppsala, död 24 april 1975 i Falun. Son till kyrkoherden Carll Rogberg och hans hustru Brita (f Johansson), från 1924 gift med Anna Margaretha Matilda Zetterlund. Studier vid Kungl. Musikkonservatoriet: organistexamen 1922, musiklärarexamen 1924 samt kyrkosångarexamen 1930. Organist i Falu Kristine kyrka 1926-51, musiklärare vid läroverket i Falun 1940-51. Från 1951 till sin pensionering musiklärare vid läroverket i Landskrona. Rogberg var också bildkonstnär.

Under uppbyggnad

Skrifter av tonsättaren

Ett litet minne från Sigtuna och Stockholm, Sveriges gamla och nya hufvudstad, Uppsala 1935, ny uppl. 1933.
"Den nya synen. Reflektioner från orgelläktaren i en orolig tid", i: Julbok för Västerås stift, 1939. 

Bibliografi

Rogberg, Maggie: "Min far Carl Rogberg", i: Gamla falukamrater, årsskrift 1998, s. 26-27.
Sjögren, Josef
: Organisterna i Västerås stift, Stockholm 1958: Nordiska museet
Östberg, Axel: Det gamla Falun, Falun 1978: Dalarnas museum, s. 460, 462, 465.

Verköversikt

Körverk, bl a arrangemang av folkmusik, två operor (bl a Gruvan, till eget libretto, materialet dock förstört av tonsättaren). Skrev Härjedalssången ("Det sveper från saviga skogar en il", Per Nilsson-Tannér).

Samlade verk

Verkförteckningen inte komplett

Musikdramatik
Gruvan (Carl Rogberg), opera i tre akter [om Fet-Mats], 1934
Dåren från Assisi (Carl Rogberg), opera [om Helige Franciscus],  1947

Orkester
Vinterorgel (”Ditt tempel är mörkt”, E.A. Karlfeldt), melodram med orkester
Den gamla våren (Arnold Ljungdal), melodram med orkester
Pärlor sköna, ängder gröna, orkesterfantasi

Kammarmusik
Stråkkvartett, c-moll
Stråktrio, d-moll

Orgel
Vision

Röst och piano

Härjedalssång (”Det sveper från saviga skogar”, Per Nilsson-Tannér)

Kör
Dalregementets marschvisa nr 3 (”Av svenskarnas fotregementen”, Carl Rogberg), för kör, komp. 1941, arr. av Joel Olsson
Den glade spelmannen (”Här vandrar så gladeligt”, Carl Rogberg, melodi av Bernhard Svensson), arr. för kör,  utg. 1949
Det ljusa landet (”Kännen i landet”, Joel Rundt), kantat
En envis dalkarls visa (”Fördärves jag om jag viker en tum”, E. A. Karlfeldt), för manskör, 1927
En fjällfärd (”En gång förde mig färden”, Carl Rogberg), för kör
En gammal gånglåt (”I vida världen jag går bland andra”, Kerstin Hed), för blandad kör
Fäbodtrall från Svärdsjö (”Nu tåga vi till vallen”, Carl Rogberg), för blandad kör a cappella, utg. 1949
Gånglåt från Svärdsjö (”Kom med i sångartropp”, Carl Rogberg), för blandad kör a cappella
Hembygdssång (”Var hälsad, väna svenska bygd”, Sam Rönnegård), för kör, utg. 1945
Härjedalssång (”Det sveper från saviga skogar”), för kör, utg. 1935
I midsommartiden (Emil Hagström), för blandad kör a cappella, utg. 1969 
Jag vill se de heliga landskap (Joel Rundt), för kör
Kampsång (”Vi hörde en stämma i vårens skog”, Nils Bolander), för blandad kör
Kantat vid invigningen av Medborgarhuset i Falun den 6 september 1936 ("Bergland, malmland, sakta din saga", Harry Blomberg) för solister, blandad kör och orgel
Kullerullvisan (”Här sitter jag och tralladirallar”, K-E Forsslund), för blandad kör a cappella, utg. 1949
Kvällen stundar (”Kvällen stundar och solen går neder”, trad. från Malung), för kör, 1949
Längtan till havet 
(”Jag längtar ditut”, J. Masefield, övers. Erik Blomberg), för blandad kör och piano, även för trestämmig kör och piano, 1946
Madonnans vaggvisa (”Heliga änglar oss vaktar”, Lope de Vega, övers. av K.A. Hagberg), för damkör alt. blandad kör, utg. 1946
Melodi från Orsa (”Så ödsligt molnen på himlen gå”), för blandad kör a cappella, utg. 1949
Mitt land (”Här blänka sjöarna”, Georg Åhlstad), för kör
Nordanland, för kör
Näckens polska (”Djupt i havet på demantehällen”, A.A. Afzelius) , för blandad kör
Pingsthymn (Paul Nilsson), för kör, utg. 1933
På flykten till Egyptii land (”Det var på flykten till Egyptii land”, Oscar Levertin), för kör
Som sker vid sommarvakan (Birger Sjöberg), för blandad kör a cappella, utg. 1969
Svärdsjöpolska (”Hej hopp, låt oss få dansa”), för blandad kör a cappella, utg. 1949
Så ödsligt molnen på himlen gå, utg. 1949
Sång till Sundborn (”Nu vill vi sjunga med hjärta och tunga”), för blandad kör, tillägnad Sundborns kyrkokör
Sången om älven (Carl Rogberg), för kör, 1944
Uppbrott (”De svarta skogarna mumla”, E.A. Karlfeldt), för manskör, 1927
Vaggvisa från Dalarna (”Flyg över land och sjö”), för blandad kör a cappella, utg. 1949
Vår stad (Harry Blomberg), slutkör ur Kantat vid invigningen av Medborgarhuset i Falun den 6 september 1936, arr. för barnkör 1945
Ödemark (”Har du gått i det stiglösa landet”, Simon Åhlman), för kör