Gustaf Nordqvist (1886-1949)

Tonsättare och organist. Född 1886 i Stockholm, död där 1949. Studier vid Musikkonservatoriet 1901-1910. Organist i Adolf Fredriks kyrka från 1914, lärare vid Richard Anderssons musikskola från 1923, vid Musikkonservatoriet 1925-1948.

Gustaf Nordqvist invaldes som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1932.

Bibliografi

Hedwall, Lennart: Gustaf Nordqvist 1886-1986, i Musikrevy, 1986, nr 3-4
Hedwall, Lennart
: Gustaf Nordqvist, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 27, (1990-91)
Malmberg, H: 60-årsintervju med Gustaf Nordqvist, i Röster i Radio 1946, nr 7
Tollin, D: Gustaf Nordqvist in memoriam, i Svenska Dagbladet 6/2 1949

Verköversikt

Verk för kör, sånger, pianoverk. Mest kända verket är sången Jul, jul, strålande jul (text: E Evers)