Conrad Nordqvist (1840-1920)

Född 1840 i Vänersborg. Musikelev vid Västgöta-Dals regementes musikkår. Studier vid Musikaliska akademiens undervisningsverk från 1856. Nordqvist engagerades som violast i Hovkapellet 1859. Han var under åren 1876-79 biträdande kapellmästare, för att bli hovkapellmästare 1885. Förste hovkapellmästare 1892-1915. Lärare vid Musikkonservatoriet.

Conrad Nordqvist invaldes som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1870.

Skrifter av tonsättaren

Svensk Koralbok (efter Hæffner) för kyrkan, skolan och hemmet. Under medverkan af Conrad Nordqvist, reviderad af Aug. Lagergren. Stockholm (1903)

Bibliografi

Husebye, Alexander: Conrad Nordqvist, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 27 (1990-91)
Johanson, StureSorgmarschens Nordqvist. Vänersborg (1965)
Karle, Gunhild: Ludvig Norman och Kungl. Hovkapellet i Stockholm 1861-90. Uppsala (2006)

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Sånger, pianoverk. Tillsammans med Ivar Hallström baletterna En dröm och Ett äventyr i Skottland. Mest spridda verket är Sorgmarsch till Carl XV:s begravning.

Samlade verk

Orkesterverk
Ouverture

Piano/orgel

Preludium [ciss-moll]. 1859
Sorgmarsch uppförd vid grefve P G Sparres begravning
arr [1871] Sorgmarsch utförd ... vid H M konung Carl XV:s begravning, arrangemang för piano 4 h [1872], [utg f 2 h 1876,] 2. uppl [1882], f orgel af A Lindström [1886, 1889] o i 15 allmänt omtyckta marscher ... för orgelharmonium [2, 1916]
Preludium [a-moll]
Pianostycken [1875]
Begravnings-preludium. För orgel. Till vännen Nydahl [1875]
Marcia funèbre [f-moll]. 1875 
Elegi [över änkedrottning Josephina, 1876]
Sorgtoner, komponerad vid August Södermans frånfälle, arr [1876]
För Wahlbergs begrafning i Storkyrkan d 29 dec. 1878. Marcia
Graziernas dans (Victoria-album, 5 [1881]
Tre polskor för piano (Svensk musiktidning, 1881)
Bröllops-marsch ur skådespelet "Ur förtryckets natt" (Herman Sätherberg), arr [1882]
Tomtelek (Saga, Minnesblad från Nordiska museet, 1885)
Melodi (Ny illustrerad tidning, 1886, nr 51/52)
Ur baletten I Skottland, arr (Musik för hemmet, 1889, nr 3 — 4)
I gondolen (Album för piano af svenska tonsättare, [1892,] och separat s å)
Sorgmarsch (Favoritalbum för piano och fyra händer, 1 [1895])
Fin de siécle (Musik för piano af svenska tonsättare [1898])
Vid Gunnar Wennerbergs frånfälle (Svensk sång, utgiven av Karl Valentin, 2, 1901)
Schlummer-Lied, die kleine Fräulein Ottilia zugewidmet
Sång till R. S-n
Sorg (N Anjou, Nordiskt orgel-album, 1, 1903)
0[scar] II:s sorgmarsch [1908], arr för orgel-harmonium af A Lindström u å
Au revoir! Minne af Grycksbo. För piano
Medverkan i Svensk koralbok (efter Haeffner) för kyrkan, skolan och hemmet, 1887, [nya utg:] 1893 (i Sv koralbok ... i förening med Sv psalmboken ..., 1893), 1903, 1905
Flera bidrag för piano eller sång i Svensk musiktidning o dess bilagor 1881 — 1913

Röst och piano
Visor, text ur "Finska toner" [översatt och bearbetad av R Hertzberg], 1 -2 [1875]
En junikväll på Haga ("Lugnt vilar sjön") (Gustaf Feuk), u å 
Hell Sverige! Fosterlandssång (H A Lindedal), även för unison kör och piano, u å
Borta är hjertevännen
I lunden ("Tyst är natten") (Viktor Rydberg, Tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1902)
Trubaduren. Romans för bariton och pianoforte ("Jag kommer långt ifrån") (H Christiernsson, Musikbilagor till Svensk musiktidning, 1881-1913, s 199)

Manskvartett
Solsång (V Nordin) (Sällskapet för kvartettsångens befrämjande, Sånger för mansröster, 12, 1898, [ny utg:] Gehrmans kvartettbibliotek, 30, 1914)
Giljarfärd / Cyklistsång (Axel Klinckowström) (Sällskapet för kvartettsångens befrämjande, 33, 1920)

Violin och piano
Romans (Violinistens repertoir, 5, 1882)