Ruben Liljefors (1871-1936)

Ruben Mattias Liljefors, född i Uppsala 30 september 1871, död i Uppsala 4 mars 1936. Tonsättare och dirigent. Studerade vid Musikkonservatoriet i Leipzig 1895-99, organistexamen vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1900, kyrkosångarexamen 1907. Kormästare i Göteborgs filharmoniska sällskap 1902-11, ledare av Göta Par Bricoles sångkör 1902-11, ledare av Göteborgs studentkårs sångkör 1903-09. Verksam i Gävle 1912-31, dels som lärare vid Högre allmänna läroverket och dels som dirigent för Gävleborgs läns orkesterförening samt som ledare för musiksällskapet Concordia. Far till tonsättaren Ingemar Liljefors (1906-1981).

Gift 1901 med Christiane Egelind Petersen.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 30 mars 1908, som ledamot nr 522.

Skrifter av tonsättaren

Uppländsk folkmusik. Uppsala (1929)

Bibliografi

Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik. Uppsala 2006: Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, s. 312-313
Högman, N
: Ruben Liljefors. En biografi. (CD-uppsats i musikvetenskap, Uppsala 2003, med verkförteckning)
Hedwall, Lennart: Ruben Liljefors, i Svenskt biografiskt lexikon (1981)
Percy, Gösta: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 4, s 319 (Stockholm, 1977)
Seymer, William
: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 4, s 578 (Albert Bonniers förlag, Stockholm 1948)

Källor

Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket Stockholm, Krigsarkivet, Musik- och teatermuseet Stockholm, Musik- och teaterbiblioteket Stockholm, Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

Symfoni Ess-dur, verk för orkester (bl a sviten "Sommar"), Pianokonsert f-moll, kammarmusik (bl a Violinsonat op 2), verk för piano, sånger med piano, verk för kör, verk för manskvartett, deklamatoriet "En spelemans jordafärd"

Samlade verk

Efter Högman 2003 (s. 81 ff)

Orkester
Ouvertyr, c-moll (1897)
Intermezzo, A-dur (1903)
Symfoni i Ess-dur (1906)
Fritjof och Ingeborg, svit ur teatermusiken (1916)
Sommar, svit (1919)
Festouvertyr, C-dur (1922)
Tre bagateller för stråkorkester: Romans, Elegie, Vaggsång (1925)
Fyra småstycken i folkton: Brudmarsch och gånglåt, Visa, Mellanspel, Gammelvals (1931)
Festspel, Ess-dur (1931)
Svit för stråkorkester: Preludium och fuga, Menuett, Sarabande, Impromtu, A la gigue (1938)

Soloinstrument och orkester
Pianokonsert i f-moll (1898)
Romans för violin och orkester (1917-18)

Kantater och körverk med orkester
Sång vid invigningen av Upplands nations reparerade byggnad (text: T. Tullberg), manskör (1902)
Blomsterfursten, (text: Carl Snoilsky), sopran- och altsoli, blandad kör och orkester (1907)
Kantat vid invigningen av Göteborgs högskolas nya byggnad (text: A. U. Bååth), sopran-, baryton- och tenorsoli, blandad kör, manskör och orkester (1907)
Bohuslän, högtidssång vid 250-årsminnet av freden i Roskilde (Text: E. Evers), solo, blandad kör och orkester (1908)
Kantat vid Heimdals 40-årsjubileum (SHT-kantat, text A. U. Bååth), manskör och piano (1908)
Månhymn vid Lambertsmässan (text: Erik Axel Karlfeldt), blandad kör och orkester (1908)
Kantat vid A. Jonassons utnämning till jubelkommendör (text: G. Wiesner), manskör och piano
Sång vid C. M. Collianders utnämning till jubelkommendör (text: C. Ramberg), manskör
Kantat vid invigningen av Gävle högre allmänna läroverks ombyggnad (text: M. Sterner), tenorsolo, blandad kör, gosskör och orkester (1914)
Till hembygden, kantat vid Gävleborgs läns hushållningssällskaps hundraårsjubileum (text: H. Hamilton), barytonsolo, blandad kör och orkester (1914)

Kammarmusik
Violinsonat i e-moll (1895)

Pianoverk
Menuett (1886)
Bröllopsmarsch (till brodern Carls bröllop 1893)
Fyra preludier och fugor (1898)
Tre melodier (nr 1-2 1898-1899)
Masurka f-moll
Efter dansgillet, schottis
Ur Skizzboken: Gavott, Romans, Albumblad, Novelett, Bagatell, Vaggvisa, I folkton, Polska (1914)
Sonat i f-moll (1925)
Moment musical (1928)

Dramatiska verk
Hans höghet, operett (efter Fritz Reuter, 1908)
Musik till E. Hörmans Fritjof och Ingeborg, för soli, kör och orkester (1908)
Marionettouvertyr, för 2 flöjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter och klockspel (till dockteatern på Stockholmsutställningen 1909)
Herr Alariks bröllop, musik till 8 tablåer, sång och piano

Blandad kör
Fyra sånger: Fosterlandet (A. Lundegård), Ungdomsvisa (K-E Forsslund), Sommar (K-E Forsslund), När det lider mot jul (Jeanna Oterdahl)

Barnkör
Kantareller, Maskrosor (Jeanna Oterdahl), Landet Vitavall (Anna-Maria Roos), Prinsessan Nyponblom (Jeanna Oterdahl) (1931)

Manskör
Serenad, trio Trollsjön (E. Geibel, 1895)
Sång till glädjen (F. Holmgren)
I natten (Viktor Rydberg)
Säg dock, vad jag vill (Johan Ludvig Runeberg)
Tanken (Johan Ludvig Runeberg)
Biskop Thomas frihetssång
Hästkarlar (Erik Axel Karlfeldt)
Visa (A. T. Gellerstedt)
Serenad (Bo Bergman), med barytonsolo (1917)
Upplandssången (Olof Thunman, 1929)

Sånger med orkester eller piano
Vi ses igen (Viktor Rydberg), baryton och orkester (1897)
Jungfru Maria (Erik Axel Karlfeldt), sopran och orkester (1903)
Flickan kom från sin älsklings möte (Johan Ludvig Runeberg), sopran och orkester
Himlens blå (Viktor Rydberg), baryton och orkester
De tysta sångerna (Erik Axel Karlfeldt), baryton och orkester (1915)
På vandring (Arvid Mörne), sopran och orkester (1920)
Tre sånger för en röst och orkester: Sång (K-G Ossiannilsson, 1926), Återvändo till livet (B. Persson), Möte (Johan Ludvig Runeberg, 1926-27)
Träd (Olof Thunman, 1931)

Deklamation med orkester
En spelmans jordafärd (Dan Andersson, 1925)

Sång med piano
I natten lugn du tänker (1889); även med texten "Helga kärlek" (Emma Söderlund) och annan pianostämman i Nykterhetsfolkets sångbok
Till Norrland jag längtar (B. Mankell, 1892). I tryckt utgåva 1925
Till Sverige jag längtar Fyra sånger (1895-96): Flickan kom från sin älsklings möte (Johan Ludvig Runeberg), Mine stjerner (Gottfrid Kallstenius), Til Hende (C- Schöyen), Höstnatt (Gottfrid Kallstenius), även tysk text
Två sånger (Gustaf Fröding): Kung Liljekonvalje, Säf, säf, susa (1897)
Fyra dikter av Erik Axel Karlfeldt: Intet är som väntans tider (1899), Hembygdens kyrka, Du ler, Ormvisa Blomstervisa ("Som liljorna i natten", dens.) tryckt i Svensk sång, 1 1900
Blommornas bok, barnsånger (Jeanna Oterdahl): En vårvintersaga, Maskrosor, Kattfötternas visa, Visan om lilla Gull, Prinsessan Nyponblom, Rågen, Blåklockornas, Biet, Hos mor Malena, Hasselbusken, Kantareller (1906)
Ungdomssånger (1906-07): Ungdomsvisa, Skörd: Sommar, sommar, Slipsten snurrar, Min sång (Karl-Erik Forsslund), Folket i vapen (K-G Ossiannilsson)
En herde- och namnsdagsvisa (Erik Axel Karlfeldt)
Höstens vår (Erik Axel Karlfeldt)
Ett litet förskinn (Hedvig Lagerlöf)
När det lider mot jul och andra barnvisor: Lilla Ingas sommarvisa, Bygga bo, När det lider mot jul, Rida ranka ("Hopp, hopp"), Rida ranka ("Och nu ska jag rida, Jeanna Oterdahl), Gökvisa (Karl-Erik Forsslund), Landet Vitavall (Anna-Maria Roos), Barnens vårsång (August Strindberg)
Bleib´bei mir/Dröj hos mig (M. Pagenstecher de Sauset)
Februarschnee (C. Flaischlen)
Schiesse mir die Augen beide (T. Storm)
Biskop Thomas frihetssång
Landstormssång (Anna Björk, 1914)
Vi äro den knoppande våren (M. Sterne, ur läroverkskantaten, även med texten Blommornas kärlek (Erik Axel Karlfeldt)
Låt oss åka sakta (Vinternatt, Gustaf Fröding), tryckt i Malin Holmström-Ingers, Den svenska sången, 3
Valbosång (Anna Stackelberg)
Om du vore min ändå (sign. C.L.)
Fem små visor (Erik Axel Karlfeldt): Visa i enskogen, Vårsång, Maja hönstjuv, Den misskände spelmannen
Zwei Gedichte von Richard Dehmei: Stimme im Dunkeln, Nach einem Regen
Adagio (Bo Bergman)
Mitt barn (Brita Gentele-Sillén)
Två dikter av Johan Ludvig Runeberg: Den första kyssen, Löjet (1921)
En ny visa tryck i år (K-G Ossiannilsson)
Troll- och tomtehistorier, barnvisor (Hugo Hamilton): Lilla söta astrakan, Kosöta, kolilla, Nu ä´ smultronen mogna, Moster Cikoria, Flyg, flyg storkefar, Lopp-ritten, Tomtarne och julgrisen, "Flunsan", Hennes Kungl. Höghet Klutaluta, Solnedgång (1925-26)
Fosterlandet (A. Lundegård), ej pianostämma, tryckt i F. Erlansson m fl, Sångboken, Sånger för skolan
Upplandssången (Olof Thunman, 1929)
Träd (Olof Thunman, 1931)
Gyllne sol (J. Aakjaer), tryckt i Nykterhetsfolkets sångbok
Våraning (K. Nyblom)
Gu signe´n Far (A. Kristenson), tryckt i Jämten 1936
I vår-ann (En böndernas son till sin kvinna, A. Kristenson), I skörl-ann (dens. ), tryckt i Jämten 1938
Psalm (A. Kristenson), tryckt i Jämten 1942

Arrangemang
Tre uppländska folkmelodier, piano (1899)
Marseljäsen, manskör (1900)
Bellman, C-M, Fredmans epistlar 11, 63, 66, 72, Fredmans sång 5c, manskör
Josephson, J. A., En visa som många andra (ur op. 28), manskör
Norrlandstrall, piano
Du gamla du fria, sång och orkester
Sibelius, Jean, Atenarna sång, Goternas sång, gosskör
Psalm 440 "Gammal psalm från Dalarne", blandad kör
Liefwendahl, K.G., Här är vårt land. Till redaktör Saxon på 75-årsdagen, sång och piano (1934)