Ruben Liljefors (1871-1936)

Ruben Mattias Liljefors, född i Uppsala 30 september 1871, död i Uppsala 4 mars 1936. Tonsättare och dirigent. Studerade vid Musikkonservatoriet i Leipzig 1895-99, organistexamen vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1900, kyrkosångarexamen 1907. Kormästare i Göteborgs filharmoniska sällskap 1902-11, ledare av Göta Par Bricoles sångkör 1902-11, ledare av Göteborgs studentkårs sångkör 1903-09. Verksam i Gävle 1912-31, dels som lärare vid Högre allmänna läroverket och dels som dirigent för Gävleborgs läns orkesterförening samt som ledare för musiksällskapet Concordia. Far till tonsättaren Ingemar Liljefors (1906-1981).

Gift 1901 med Christiane Egelind Petersen.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 30 mars 1908, som ledamot nr 522.

Skrifter av tonsättaren

Upländsk folkmusik. Låtar och visor ur Uplands nations folkmusiksamlingar, på nationens uppdrag utgivna av Ruben Liljefors, Stockholm: Abr. Lundquists musikförlag, 1929.

Bibliografi

Connor, Herbert: Svensk musik, bd 2, Från Midsommarvaka till Aniara. Stockholm: Bonniers, 1977.
Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik. Uppsala 2006: Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, s. 312-313.
Hedwall, Lennart
: ”Ruben M Liljefors”, i: Svenskt biografiskt lexikon, vol. 23, 1980–81.
–––: Den svenska symfonin, Stockholm: AWE/Gebers, 1983, s. 235–236.
Håkanson, Knut: ”Ruben Liljefors”, i: Ur nutidens musikliv, vol. 3, nr 5, 1922.
Högman, Niclas: Ruben Liljefors – en biografi, CD-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 2003.
Jonsson, Leif, och Martin Tegen(red.): Musiken i Sverige, vol. 3, Den nationella identiteten 1810–1920, Stockholm: Fischer & Co., 1992.
Percy, Gösta: ”Liljefors, Ruben”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 4, Stockholm: Sohlman, 1977.
Rydin, Arthur: ”Ruben Liljefors”, i: Musikern, vol. 24, nr 18, 1931.

Källor

Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket Stockholm, Krigsarkivet, Musik- och teatermuseet Stockholm, Musik- och teaterbiblioteket Stockholm, Uppsala universitetsbibliotek

Verköversikt

Operett (Hans Höghet), skådespelsmusik (Fritjof och Ingeborg m.fl.), orkestermusik (symfoni, pianokonsert, uvertyrer, sviter), vokalverk med orkester (kantater och sånger), kammarmusik (violinsonat m.), pianomusik (sonat m.m.), solosånger med piano (Säf, säf susa och När det lider mot jul m.fl.), körverk (Bohuslän, I natten m.m.).

Samlade verk

Operett
Hans Höghet (efter F Reuter), 1908. Otryckt.

Skådespelsmusik
Herr Alariks bröllop, musik till 8 tablåer för sång och piano. Otryckt.
Marionettouvertyr [till dockteatern på Stockholmsutställningen 1909]. Otryckt.
Musik till E Högmans skådespel Fritjof och Ingeborg op 17,1908. Klaverutdrag Stockholm 1909, i övrigt otryckt.

Symfoni

Symfoni Ess-dur, op. 14, 1906, omarbetad 1917. Otryckt.

Musik för soloinstrument och orkester
Konsert för piano och orkester f-moll, op. 5, 1899. Otryckt. Ms i MTB
Romans för violin och orkester (1917–18). Otryckt.

Övrig orkestermusik
Festspel, Ess-dur, 1931. Otryckt.
Festuvertyr C-dur, 1922. Otryckt.
Fyra småstycken i folkton: Brudmarsch och gånglåt, Visa, Mellanspel, Gammel-vals, 1931. Otryckt.
Intermezzo A-dur, 1903. Otryckt. Ms i MTB.
Konsertuvertyr c-moll, 1905. Otryckt.
Marionettouverture för harmonikår. Otryckt. Ms i MTB.
Ouvertyr c-moll, 1897. Otryckt.
Sommar, svit i fem satser: 1. Gånglåt, 2. Kung Liljekonvalje, 3. Blåklockor, 4. Vall-låt, 5. Hambo, 1899; Blåklockor i Orkestern, 6, 1926. I övrigt otryckt. Ms i MTB.
Svit ur musiken till Fritjof och Ingeborg: Förspel, Drottkväde, Offertåg), 1916. Otryckt.
Tre bagateller för stråkorkester: 1. Romans, 2. Elegie, 3. Vaggsång. Otryckt.

Verk för kör och orkester
Blomsterfursten op 14 (C Snoilsky) för sopran- och altsoli, blandad kör och orkester, 1907. Uppsala 1907.
Högtidssång vid firandet af Bohusläns 250-åriga förening med Sverige genom freden i Roskilde 1658 op. 15 (E Evers) för solo, blandad kör och orgel, 1908. Härur, med titeln ”Bohuslän”: Bohusläns sång, Skeppsgossarnes sång, Fiskarfolkets sång, Värnpliktiges sång, Kvinnornas sång, Skolungdomens sång. Stockholm: Abr. Hirsch, 1908. I övrigt otryckt. Ms i MTB.
Kantat till Göteborgs högskolas invigning 1907 [op 15] (A U Bååth) för tenorsolo, gosskör och orkester, 1907. Otryckt. Ms i MTB och KB.
Kantat till invigningen af Gefle högre allmänna läroverks ombyggnad den 24 november 1914 (M Sterner) för soli, kör och orkester, 1914. Härur Skolgossarnas sång ”Vi äro den knoppande våren”, Gefle 1914; i övrigt otryckt. Ms i MTB.
Månhymn vid Lambertsmässan (E A Karlfeldt) för blandad kör och orkester, 1908. Otryckt.
Sång vid invigningen av Upplands nations reparerade byggnad (T Tullberg), 1902. Otryckt.
Till hembygden, kantat vid Gefleborgs läns hushållningssällskaps 100 års jubileum (H Hamilton) för barytonsolo, blandad kör och orkester, 1914. Otryckt. Ms i MTB.

Verk för solosång och orkester
De tysta sångerna (E. A. Karlfeldt) för baryton och orkester, 1915. Version för röst och piano, Köpenhamn: Wilhelm Hansen, u å. I övrigt otryckt.
Du gamla, du fria, arr. för sång och orkester. Otryckt.
Himlens blå (V Rydberg), för barytonsolo och orkester. Klaverutdrag Stockholm 1915, i övrigt otryckt.
Intet är som väntans tider, op. 7:1 (E A Karlfeldt). Klaverutdrag Stockholm 1901, i övrigt otryckt.
Jungfru Maria, op. 8 (E. A. Karlfeldt), för sopran och orkester. Klaverutdrag Stockholm: Abr. Hirsch, 1903, i övrigt otryckt.
Kung Liljekonvalje, op. 4:1 (G Fröding). Klaverutdrag Stockholm 1898, i övrigt otryckt.
På vandring (A Mörne) för sopran och orkester, 1920. Klaverutdrag Gefle 1922; även Berlin: Raabe & Plothow, u å. i övrigt otryckt.
Tre sånger för en röst och orkester, op 42. 1. Sång (K G Ossian-Nilsson), 2. Återvändo till livet (B Persson), 3. Möte (J L Runeberg). Version för röst och piano Stockholm: Gehrmans, 1936, i övrigt otryckt.
Träd (Olof Thunman), Stockholm 1931, klaverutdrag Gefle 1931.
Vi ses igen, op. 3 (V Rydberg) för baryton och orkester. Klaverutdrag Stockholm: Abr. Hirsch, 1897, i övrigt otryckt.

Verk för deklamation och orkester
En spelmans jordafärd (D Andersson), 1925. Otryckt.

Kammarmusik
Sonat e-moll för violin och piano, op. 2, 1895. Stockholm 1896.
Andante A-dur för violin och piano. Otryckt. Ms i MTB.

Piano
Bröllopsmarsch, 1889. Otryckt.
Efter dansgillet, schottis. Otryckt.
Fyra preludier och fugor, 1898. Otryckt.
Mazurka f-moll. Otryckt.
Menuett, 1886. Otryckt.
Moment musical, 1928. Otryckt.
Norrlandstrall. Otryckt.
Sonat f-moll, 1925. Stockholm 1938.
Tre melodier, op. 6, 1898–1899. Stockholm 1901.
Tre uppländska folkmelodier. Otryckt.
Ur skizzboken: Gavott, Romans, Albumblad, Novelett, Bagatell, Vaggvisa, I folkton, Polska. Stockholm 1914.

Sånger med piano
Adagio, op. 34a (Bo Bergman). Gefle 1922. Även Berlin: Raabe & Plothow, u å.
Biskop Thomas frihetssång. Otryckt.
Bleib' bei mir /Dröj hos mig (M Pagenstecher de Sauset). Stockholm 1913.
Blommornas bok, op. 10, elva barnsånger (J Oterdahl): 1. En vårvintersaga, 2. Maskrosor, 3. Kattfötternas visa, 4. Visan om lilla Gull, 5. Prinsessan Nyponblom, 6. Rågen, 7. Blåklockorna, 8. Biet, 9. Hos mor Malena, 10. Hasselbusken, 11. Kantareller, Stockholm: Abr. Hirsch, 1906. Även nederländsk utgåva (översättning Karin Kvant-Törngren).
Blomstervisa (E A Karlfeldt). I Svensk sång bd 1, 1900. Även tryckt separat, Stockholm 1916 och Köpenhamn: Wilhelm Hansen, u å.
De tysta sångerna (E A Karlfeldt). Gefle 1922. Även Köpenhamn: Wilhelm Hansen, u å.
En herde-och namnsdagsvisa, op. 11a (E A Karlfeldt). Stockholm: Gehrmans, 1909.
En ny visa tryckt i år (K G Ossian-Nilsson), 1925. Otryckt. Ms i MAB.
Ett litet förskinn (H Lagerlöf). I Vintersol, bilaga, Göteborg 1908.
Februarschnee (F Fleischlen). Stockholm 1916. Även Köpenhamn: Wilhelm Hansen u å.
Fem små visor, op. 31 (E A Karlfeldt).  1. Vårlåt, 2. Visa i enskogen, 3. Vårsång, 4. Maja hönstjuv, 5. Den misskände spelmannen. Gefle 1922.
Fosterlandet (A Lundegård). I Sångboken, utg F Erlandson, F Körling och A F Österberg, Stockholm 1928.
Fyra dikter av Erik Axel Karlfeldt, op. 7. 1. Intet är som väntans tider (1899), 2. Hembygdens huldra, 3. Du ler, 4. Ormvisa. Stockholm: Abr. Hirsch, 1901.
Fyra sånger, op. 1. 1. Flickan kom ifrån sin älsklings möte (J L Runeberg), 2. Mine Stjerner (G Kallstenius), 3. Til Hende (C Schejen), 4. Höstnatt (G Kallstenius), 1895–1896. Stockholm: Abr. Hirsch, 1896. Flickan kom från sin älsklings möte även arr. för sopran och orkester (otryckt).
Gu’ signe’n Far. I Jämten 1936.
Gyllne sol (J Aakjær, övers M Holmström-Ingers). I Nykterhetsfolkets sångbok, Stockholm 1955.
Här är vårt land, till redaktör Saxon på 75-årsdagen (arr. av originalkomposition av K G Liefwendahl), 1934. Otryckt.
Höstens vår, op. 11b (E A Karlfeldt). Stockholm: Gehrmans, 1909.*
I skörl-ann (A Kristenson). I Jämten 1938.
I vår-ann (A Kristenson). I Jämten 1938.
Landstormssång (A Björk). Gefle: Gefle-Postens tryckeri, 1914.
Mitt barn, op. 34b (B Gentele-Sillén). Gefle 1922. Även Berlin: Raabe & Plothow, u å. Även i Svensk romanssång, Stockholm: Sveriges körförbunds förlag, 1937.
När det lider mot jul och andra barnvisor, op .19. 1. Lilla Ingas sommarvisa (J Oterdahl), 2. Bygga bo (J Oterdahl), 3. När det lider mot jul (J Oterdahl), 4. Rida ranka (”Hopp, trava, fåle, J Oterdahl), 5. Rida ranka (”Och nu skall jag rida”, J Oterdahl), 6. Gökvisa (K E Forsslund), 7. Landet Vitavall (A-M Roos), 8. Barnens vårsång (A Strindberg). Stockholm 1909. När det lider mot jul även för blandad kör.
När i nattens lugn du tänker (1889). Otryckt Ms i MAB. Även med texten ”Helga kärlek” [Emma Söderlund) i Nykterhetsfolkets sångbok, Stockholm 1925.
Om du vore min ändå (C L[ind]). Gefle 1922. Även Köpenhamn: Wilhelm Hansen, u å.
Pingstvisa (W Björkhagen). I Nykterhetsfolkets sångbok, Stockholm 1955.
Psalm (A Kristenson). I Jämten 1942.
Schliesse mir die Augen beide (Theodor Storm). Gefle 1922. Även Köpenhamn: Wilhelm Hansen, u å.
Till Sverige jag längtar [i ms: Till Norrland jag längtar] (Bernhard Mankell), 1892. Stockholm 1925. Ms i MTB.
Troll- och tomtehistorier, visor till texter ur För barn och barnbarn (Hugo Hamilton). 1. Lilla söta astrakan, 2. Ko-söta, kolilla, 3. Nu ä' smultronen mogna, 4. Moster Cikoria, 5. Flyg, flyg, storkefar, 6. Lopp-ritten, 7. Tomtarne och julgrisen, 8. "Flunsan", 9. Hennes Kungl. höghet Klutaluta, 10. Solnedgång, 1925–1926. Stockholm 1926.
Två dikter av J L Runeberg, op .36. 1. Den första kyssen, 2. Löjet, 1921. Gefle 1922. Även Berling: Raabe & Plothow, u å.
Två sånger, op. 4 till ord av Gustaf Fröding: 1. Kung Liljekonvalje, 2. Säf, säf, susa. Stockholm: Abr. Hirsch, 1898.
Ungdomssånger, op. 11. 1. Ungdomsvisa (K E Forsslund), 2. Skörd: Sommar, sommar, högblå himmel (K E Forsslund), 3. Slipsten snurrar (K E Forsslund), 4. Min sång (K E Forsslund), 5. Folket i vapen (K G Ossian-Nilsson). Stockholm: Abr. Hirsch, 1907.
Uplandssången (O Thunman). Stockholm: Abr. Lundquist, 1929.
Valbosång (A Stackelberg). Valbo: Valbo hembygdsförening, 1922.
Vinternatt (G Fröding). I Den svenska sången, del 3, u å.
Visor ur Solhult (J Oterdahl). Otryckt. Ms i MTB.
Våraning (K Nyblom). Stockholm 1936.
Zwei Gedichte von Richard Dehmel, op. 32: 1. Stimme im Dunkeln, 2. Nach einem Regen. Gefle 1922. Även Berlin: Raabe & Plothow, u å.

Blandad kör
Fyra sånger. 1. Fosterlandet (Axel Lundegård), 2. Ungdomsvisa (K E Forsslund), 3. Sommar (K E Forsslund), 4. När det lider mot jul (J Oterdahl). Otryckt. Ms i MAB.
Tre gamla visor från Uppland.  1. I det friska gräset gröna, 2. Spelmansvisa, 3. Hej, hej, du modiga gosse. Stockholm: Körlings, 1935.

Barnkör
Kantareller (J Oterdahl), Maskrosor (J Oterdahl), Landet Vitavall (A-M Roos), Prinsessa Nyponblom (J Oterdahl), 1931. Otryckt. Kantareller, Maskrosor och Nyponblom även i Blommornas bok op 10, Stockholm 1906; Landet Vitavall även i Det lider mot jul och andra barnvisor op 19, Stockholm 1909.

Manskör
Hästkarlar (E A Karlfeldt). I Studentsången, del 5, 1914.
I natten (V Rydberg), Stockholm 1906.
Kantat vid A Jonasons utnämning till jubelkommendör (G Wiesner) för manskör och piano. Otryckt.
Kantat vid Heimdals 40-årsjubileum (A U Bååth) för manskör o piano. Otryckt. Ms i MAB.
Serenad (Bo Bergman) med barytonsolo. Otryckt. Ms i MTB.
Serenad (Johan Nybom), Stockholm 1917.
Svensk frihetssång (Biskop Thomas). Otryckt. Ms i MAB.
Sång till glädjen (Frithiof Holmgren). I Qvartettsånger, del 8, 1899.
Sång vid F M Collianders utnämning till jubelkommendör (C Ramberg)
Sång vid invigningen af Uplands nations nyreparerade byggnad (T Tullberg), Stockholm u å.
Säg dock, vad vill jag (J L Runeberg). Stockholm 1905.
Tanken (J L Runeberg). Otryckt. Ms i MTB.
Trollsjön (E Geibel). I Qvartettsånger, del 2, 1897.
Visa (A T Gellerstedt). Stockholm 1916.

Arrangemang för kör
Bellman C M, Fredmans epistel nr 11, 63, 66 och 72, för manskör. Otryckt. Nr 11 och 72 i ms i MTB.
Bellman C M, Fredmans sång nr 5c., för manskör Otryckt.
Josephson J A, En visa som alla andra, för manskör. Otryckt.
Marseljäsen, 1900, för manskör. Otryckt.
Psalm 440, Gammal psalm från Dalarne, för blandad kör. Otryckt.
Sibelius J, Atenarnes sång, för gosskör. Otryckt.
Sibelius J, Goternas sång, för gosskör. Otryckt.