Per August Ölander (1824-1886)

Gift med sångerskan och sångpedagogen Hanna Nordblom (1827-1909)

Per August Ölander (1824-1886) tillhör den långa raden av tonsättare som komponerat parallellt med yrkesutövning inom ett helt annat område. Efter kameralexamen i Uppsala 1847 arbetade Ölander inom tullverket, först som kammarskrivare, från 1867 som kontrollör. I Uppsala undervisades han också i musikämnen av Johan Erik Nordblom, universitetets director musices och domkyrkoorganist. Nordbloms dotter, Johanna (Hanna), sångerska och sångpedagog, blev Ölanders maka 1853.

Sin grundläggande musikutbildning fick Ölander hemma i Linköping av fadern som var organist i S:t Lars församling, men också skicklig violinist. Efter studierna i Uppsala flyttade Ölander till Stockholm, där han vid sidan av sysslorna i tullverket engagerade sig i musiklivet, först som violinist, snart också som tonsättare, trots att han inte hade någon egentlig skolning i komposition. Ölander medverkade i den Falkenholmska stråkkvartetten (med primarien Jonas Falkenholm som också arbetade inom tullverket) och deltog även i det Mazerska kvartettsällskapet. Under åren 1859-1866 var han musikkritiker i Stockholms Dagblad.

Per August Ölander skrev musik i många former, således inte bara kammarmusik som låg närmast hans eget musicerande. Han skrev en symfoni, en opera (Blenda), en operett (Mäster Placide) och ett Missa solemnis.

Per August Ölander invaldes som ledamot nr 392 i Kungl. Musikaliska akademien den 13/5 1864.

Gunnar Ternhag

Bibliografi

Odén, Klas:. Östgötars minne: biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900. Stockholm (1902)

Källor

Göteborgs universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Musik- och teatermuseet, Musik- och teaterbiblioteket, m fl

Verköversikt

z


Verk av Per August Ölander

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1