Armas Järnefelt (1869-1958)

Edvard Armas Järnefelt, född i Viborg, Finland, 14 augusti 1869, död i Stockholm 23 juni 1958. Dirigent och tonsättare. Studerade piano för Ferruccio Busoni (1866-1924) samt komposition för Martin Wegelius (1846-1906), Albert Becker (1834-99) och Jules Massenet (1842-1912). Kapellmästare vid Finska Operan i Helsingfors 1904-06, kapellmästare vid Kungl. Teatern i Stockholm 1905-32 (hovkapellmästare 1911, förste hovkapellmästare 1923). Chef och konstnärlig ledare vid Finska Operan i Helsingfors 1932-36, dirigent för Helsingfors stadsorkester 1942-43. Han var även internationellt verksam som gästdirigent i bl a Wien, Berlin, Rom och Budapest. Svensk medborgare 1909, finsk professors titel 1940. LMA.

Gift 1893—1908 med opera- och konsertsångerskan Maikki Järnefelt, f. Pakarinen; gift andra gången 1910 med operasångerskan Liva (Olivia) Järnefelt, f. Edström.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 30 mars 1908, som utländsk ledamot nr 217; år 1909 överflyttad till svensk ledamot nr 527.

Bibliografi

Komplett bibliografi i Salmi, s. 424–247 och i Salmi/Zilliacus, s. 308–312.

Bergman, A: ”Finländska musiker i Sverige”, i: Musikrevy, 1973.
Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik, Uppsala 2006, s. 312.
Glimstedt, Herman: Armas Järnefelt, Stockholm 1932.
–  – – : ”Armas Järnefelt”, i: Svenska män och kvinnor, 4, Stockholm 1948.
Haapanen, T: Suomen säveltaide, Helsingfors 1940.
Heiniö, Mikko et al. (eds.): Suomalaisia säveltäjiä, Helsingfors 1994.
Helasvuo, Veikko: Sibelius and the music of Finland, Helsingfors 1957.
Karila, Tauno: Composers of Finland, Helsingfors 1965.
Marvia, E (ed.): Suomen säveltäjiä, 1–2.
Rangström, Ture: Järnefelt, 1925.
Salmenhaara, Erkki (red.): Kansallisromantiikan valtavirta, (1996).
Salmi, Hannu (red.): Armas Järnefelt. Kahden maan mestari, Helsingfors 2009.
–  – –  & Lasse Zilliacus (red.): Armas Järnefelt. Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige, Stockholm 2014).
Åhlén, Carl-Gunnar: ”Armas Järnefelt”, i: Svenskt biografiskt lexikon, bd 20, 1973/75.
–  – – : ”Armas Järnefelt”, i: Sohlmans musiklexikon, bd 3, 1976.

Källor

Nationalbiblioteket, Helsingfors, Kungliga Biblioteket Stockholm, Musikmuseet Stockholm, Riksarkivet,  Musik- och teaterbiblioteket.
Porträtt: Kungliga Operan Stockholm

Verköversikt

Skådespelsmusik (Miranda, Det förlovade landet, Titus, Fåglarna), filmmusik (Sången om den eldröda blomman), 25 orkesterverk (Svit, Korsholm, Heimathklang, Finsk rapsodi, Symfonisk fantasi, Serenad, etc.), verk för piano, 82 solosånger, 13 kantater, körverk

Samlade verk

Förteckning omfattar ett urval verk skrivna efter 1906, då Järnefelt flyttade till Sverige, För en komplett verkförteckning hänvisas till Salmi 2009, s. 406–416 och Salmi & Zilliacus 2014, s. 293–303.

Scenisk musik
Det förlovade landet, 1906.
Titus, 1910.
Fåglarna, 1927/28.

Filmmusik
Sången om den eldröda blomman, 1919.

Orkester
Preludio funebre, 1930.
Festklanger, 1933.

Sång och piano
Du är sol, du är vår, 1908.
Serenad, 1908.
Den flygande holländaren, 1908.
En visa, 1908.
Farväl, 1908.
Ödets stjärna, 1908.
Skymning, 1908.
Carmen, 1909.
Nocturne, 1910.
Lina, 1910.
Vågsång, 1910.
Till en brud, 1919.
Tretton år, 1922.
Du, 1933.

Orgel
Brudmarsch, 1937.

Kör
På havet, för manskör, 1933.
Bethlehems stjärna, för manskör.
Dvärgens hämnd, för manskör.


Verk av Armas Järnefelt

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade