Ivar Hallström (1826-1901)

Ivar Christian [Kristian] Hallström, född i Stockholm 5 juni 1826, död i Stockholm 11 april 1901. Tonsättare. Studerade juridik i Uppsala från 1844 och avlade hovrättsexamen 1849. Studerade parallellt med detta musik i Stockholm för Edmund Passy (1789-1870) och lärde känna prins Gustaf. År 1853 blev han bibliotekarie hos kung Oscar I. Han ledde 1861-72 det musikinstitut som Adolf Fredrik Lindblad grundat och 1881-85 var han sånginstruktör vid Kungliga Teatern. Från 1865 till 1897 skrev han 19 musikdramatiska verk, varav ett flertal blev mycket populära och höll sig länge på repertoaren (till exempel "Den Bergtagna", som fanns på Kungliga Teaterns repertoar 1874-1910). LMA

Han valdes in i Kungl. Musikaliska akademien den 15 februari 1861, som ledamot nr 377.

Bibliografi

Edholm, Erik af: Svunna dagar: ur förste hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker. Tidsbilder från 1800-talet, utgivna av hans son, 3 vol. Stockholm: Norstedts, 1944-1948.
Forslin, Alfhild
: Runeberg i musiken. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet, s. 326f
Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik. Uppsala 2006: Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff, s. 305
Gademan, Göran
: Den bergtagna 1874-1987, C1-uppsats i teatervetenskap, Stockholms universitet, 1988.
Gademan, Göran
: "Hög tid för Hallström", i: MD Musikdramatik, 2001:4, s. 20-21
Hedberg, Frans
: "Ivar Hallström", i: Svea, 1902.
Helmer, Axel
: Svensk solosång 1850-1890. En genrehistorisk studie, diss., Stockholm, 1972.
Helmer, Axel
: "Ivar C Hallström", i: Svenskt biografiskt lexikon, bd 18, 1969-71.
"Ivar Hallström", i: Svensk Musiktidning, nr.8, 16 april 1901.
"Ivar Hallström", i: Svensk Musiktidning, nr.15, 1 oktober, 1884.
Lindgren, Adolf
: Ivar Hallström", i: Teater, nr III, maj 1901.
Schöldström, Birger
: I kikaren, Stockholm, 1890.
Schöldström, Birger
: Vid pulpet nr 14, Stockholm, 1908.
Tegen, Martin
: "Ivar Hallström – vår meste operatonsättare", i: Jubelboken Operan 200 år, Stockholm, 1973.
Tegen, Martin
: "Tre svenska vikingaoperor", i: Svensk tidskrift för musikforskning, vol. 42, 1960.
Wiklund, Anders
: "Ivar Hallströms nationella operor", i: Karlsson, Henrik (red.), Hemländsk hundraårig sång, Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien, 1994., s. 126-131

Verköversikt

verk för piano (bl a 11 pianostycken, 24 etyder, variationer över "Sven i rosengård", variationer över "Liten Karin", Album för ungdom, Album för piano, mm), verk för orgel (bl a "Entrée"), 135 sånger med piano (varav ca 60 outgivna), verk för kör (bl a "Blommornas undran", "Herr Hjalmar och skön Ingrid", mm), 6 operor ("Den bergtagna" 1874, "Vikingarne" 1877, "Nero" 1882, "Jaguarita l'Indienne" 1883, "Neaga"1885, "Liten Karin" 1897), 10 sångspel/operetter ("Hertig Magnus och sjöjungfrun" 1865, "Den förtrollade katten" 1869, "Mjölnarvargen" 1871, "Silverringen" 1870, "Rolf Krake" 1880, "Per Svinaherde" 1887, "Granadas dotter" 1888, "Hin ondes snaror" 1900, "Fru Kajsa-Rulta och hennes katt" barnopera 1895, "Ett svenskt minne" 1895), 3 baletter ("En dröm" 1875, "Ett äventyr i Skottland" 1875, "Melusina" 1882), musik till minst 3 skådespel ("Köpmannen i Venedig" 1854, "Stolts Elisif" 1870, "Mästerlotsens minnesdag" 1897)


Verk av Ivar Hallström

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 70