Carl Erik Gleisman (1767-1804)

Carl Erik Gleisman, född 1767, död 1804. Tonsättare, organist, musikamatör, kanslist.

Gleisman förekom i kretsarna kring Anna Maria Lenngren (1754-1817) och Olof Åhlström (1756-1835). Han var kanslist i Allmänna brandförsäkringsbolaget samt från 1792 organist i Maria kyrka i Stockholm.

Bibliografi

Mörner, C-G Stellan: Johan Wikmansson und die Brüder Silverstolpe. Diss. Uppsala (1952)
Norlind, Tobias: Olof Åhlström och sällskapsvisan på A M Lenngrens tid, i Svensk tidskrift för musikforskning (1926)
Stellan Mörner, C-G: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 134 (1976)

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Verk för piano (bl a polonäser, vals), sånger med piano (bl a "Kellgrens död", "Den fattiga flickan", "Styfmodern"), scenisk musik (operan Eremiten, 1798, delvis bevarad)


Verk av Carl Erik Gleisman

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade