Harald Fryklöf (1882-1919)

I drömmar träden stå

  • Tillkomstår: 1910
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Vilhelm Ekelund
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Köpenhamn, med tryckplåtsnummer 15282

Beskrivning av verket

Andante, un poco recitando 4/4 (C) fiss-moll 59 takter