Harald Fryklöf (1882-1919)

Sen har jag ej frågat mera

  • Tillkomstår: Sen har jag ej frågat mera 1910
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Köpenhamn, med tryckplåtsnummer 15282

Beskrivning av verket

Sen har jag ej frågat mera: Andante f-moll 3/4 33 takter