Tor Aulin (1866-1914)

Tor Bernhard Wilhelm Aulin. Född 10 september 1866 i Stockholm, död 1 mars 1914 i Saltsjöbaden. Bror till Valborg Aulin. Violinist, dirigent och tonsättare, huvudsakligen verksam i Stockholm. Studerade vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1877-83 samt i Berlin 1884-86. Åren 1887-1902 var han anställd som violinist i Kungl. Hovkapellet, från 1889 som konsertmästare. Dirigent för Stockholms Konsertförening 1902-09. Dirigent för Göteborgs Orkesterförening 1909-1912. År 1887 bildade han Aulinkvartetten. LMA.

Tor Aulin (1866-1914) var sin tids ledande svenska violinist – konsertmästare, solist, kammarmusiker och pedagog – men verkade också som dirigent och tonsättare. Aulins mångsidiga insats gjorde honom utan tvekan till en central gestalt i dåtidens musikliv.

Aulins kompositioner är framför allt ägnade hans eget instrument, men sträcker sig å andra sidan från ensatsiga verk för violin och piano till solokonserter med stor orkester. Stilmässigt ingår kompositionerna i den senromantiska epoken.

Tor Aulin studerade vid musikkonservatoriet i Stockholm 1877-83. Genom en personlig kontakt med Emile Sauret fortsatte han sina violinstudier i Berlin för denne 1884-86 – och för Philipp Scharwenka i komposition. Aulins bana som orkestermusiker omfattade bland annat Dramatiska teaterns orkester och Kungl. Hovkapellet, där han blev konsertmästare 1899. Själv tog han initiativet till Svenska musikerförbundets orkesterkonserter i folkbildande anda. Och han var en av dem som 1902 grundade Stockholms konsertförening.

Hans engagemang i kammarmusiken har blivit legendariskt. Han bildade 1887 Aulinska kvartetten som under en följd av år turnerade över hela riket och på många håll introducerade kvartettspel på hög nivå. Vid de tillfällen då kvartetten utökades med en pianist deltog oftast Aulins vän Wilhelm Stenhammar.

Aulin hann också med att vara dirigent, för Konsertföreningen i Stockholm 1902-09 och för Göteborgs orkesterförening 1909-11.

Tor Aulin blev invald i Kungl. Musikaliska akademien som ledamot nr 491 den 28 mars 1895.

Bibliografi

Aulin, Anna Hedvig: En fyrväppling av svenska tonsättare. Minnen om Aulin, Sjögren, Stenhammar och Peterson-Berger, i Folke H. Törnblom (red): Musikmänniskor: Personliga minnen av bortgångna svenska tonsättare, Uppsala 1943.
Hellqvist, Per-Anders: En sjungande August. Om Strindberg och musiken i hans liv, Bromma: Reimers 1997
Morales, Olallo: Tor Aulin, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 2 (1920)
Pergament, Moses: August Strindberg och Tor Aulin, i Svenska tonsättare (1943)
Rangström, Ture: De tystlåtna — och en stridsman!, i Musikmänniskor, (1943)
Törnbom, Gösta: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 1, s 157, Stockholm: Bonniers förlag 1942
Wallner, Bo: "Wilhelm Stenhammar och kammarmusiken 1, 2," i Svensk tidskrift för musikforskning, 1952 och 1953
—— : Edvard Griegs brev till Tor Aulin, i Ord och Bild, 1952
—— : Tor Aulins brev till Edvard Grieg, i Ord och Bild, 1955
—— : artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 1, s 238 (1975)
—— : Tor Aulin och det svenska musiklivet. (Dansk årbog for musikforskning, 1980)
—— : Wilhelm Stenhammar och hans tid, band I-III, Stockholm: Norstedts 1991
En komplett förteckning över Tor Aulins kompositioner finns i artikeln Tor Aulin i Svenskt biografiskt lexikon, sammanställd av Olallo Morales och Anna Aulin
artikel i Svenska Män och Kvinnor

Källor

Kungliga Biblioteket Stockholm, Musik- och teatermuseet Stockholm, Svenska Akademien, Musik- och teaterbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, Kungl. Musikaliska akademien.
Porträtt: Nationalmuseum, Stockholms Konserthus, Svenska porträttarkivet.

Verköversikt

Gottländska danser för orkester, Svenska danser för orkester, flera andra orkesterverk, 3 violinkonserter (varav nr 1 = Konsertstycke), stråkkvartett (men primariestämman har gått förlorad), Violinsonat i d-moll, verk för violin och piano (bl a Fyra akvareller), verk för piano, sånger med piano, musik till skådespelet Mäster Olof


Verk av Tor Aulin

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 49