Kurt Atterberg (1887-1974)

Kurt Magnus Atterberg. Född i Göteborg den 12 december 1887, död i Stockholm den 15 februari 1974. Tonsättare, musikadministratör och civilingenjör, verksam i Stockholm. Studerade vid Musikkonservatoriet 1910-11. Kapellmästare vid Kungl. Dramatiska teatern 1916-22, musikkritiker i Stockholms-Tidningen 1919-57. Ingenjör vid Patent- och registreringsverket 1912-68, Kungl. Musikaliska akademiens ständige sekreterare 1940-53, ordförande i Föreningen svenska tonsättare 1924-47, ordförande i STIM 1924-43 (vice ordförande till 1951). LMA.

Atterberg var mycket framgångsrik som tonsättare under sin karriär, men jobbade ändå som ingenjör vid Patent- och registreringsverket ända tills han var 81 år gammal.

Han blev invald i Kungl. Musikaliska akademien den 15 februari 1926, som ledamot nr 586.

Skrifter av tonsättaren

Med notpenna och taktpinne. Ett och annat om partiturskrivning och taktslagning (1946)
Föreningen Svenska Tonsättare 25 år (1943)
Ut- och inländska musikminnen från tidigt 1900-tal, i Musikrevy (1967)
Den träckande kossan och andra obetydligare happenings: musikanekdoter. Stockholm (1967)
Bruksanvisning på Kurt Atterberg i anslutning till hans 80-årsdag den 12/12 1967. Stockholm (1967)
Minnesanteckningar (i manuskript, opublicerade)
mm

Bibliografi

Bergendahl, Göran: Atterberg, vad vill du mig?, i Musikrevy (1967)
Garberding, Petra: Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna. Diss. Stockholm : Stockholms universitet (2007)
Jacobsson, Stig
: Kurt Atterberg (1985)
Liljefors, I: Femtio år med Atterberg (anfört arbete)
Percy, Gösta: Kurt Atterberg 85 år, i Musikrevy (1973), med fullständig verkförteckning 
—— : Kurt Atterberg (1974)
Stuart, E M: Kurt Atterberg (1925) 
Törnbom, Gösta: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 1, s 153-154 (Bonniers förlag, Stockholm 1942)
Wallner, Bo: artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 1, s 231-232 (1975)

Källor

Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket, Kungliga Musikaliska akademien, Musik- och teatermuseet Stockholm, Musik- och teaterbiblioteket, Stiftelsen Musiklivets främjande (Nydahlsamlingen), Stockholms stadsarkiv.
Porträtt: Kungl. Musikaliska akademien

Verköversikt

9 symfonier, Älven (symfonisk dikt), Perseus (ouverture), Rondeau rétrospectif, Värmlandsrapsodi, Ballad och passacaglia, Kungahyllning, Rondeau caractéristique, Indian Tunes (symfonisk sats), 9 orkestersviter, Marche solennelle, Polonaise solennelle, 2 violinkonserter, Pianokonsert i b-moll, Hornkonsert i A-dur, Rapsodi för piano och orkester, 2 dubbelkonserter för violin och violoncell (eller viola) och stråkorkester, 3 stråkkvartetter, Variationer och fuga för stråkkvartett, pianokvintett, sonat för violoncell och piano, Två höstballader för piano, verk för piano, Requiem, Järnbärarland (för kör och orkester), Sången (för kör och orkester), Sångens land (för kör och orkester), 5 operor, 3 baletter, musik till minst 9 skådespel


Verk av Kurt Atterberg

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 7