Hugo Alfvén (1872-1960)

Symfoni nr 3 E-dur

opus 23

1. Allegro con brio
2. Andante
3. Presto
4. Allegro con brio

  • Tillkomstår: Sori Ligure, Italien, juli - september 1905
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: Till min hustru
  • Uruppförande: 3 december 1906, Göteborg, Göteborgs Orkesterförening under ledning av tonsättaren
  • Speltid: 34 min

Instrumentering (besättning)

3*.3*.4*.3 / 6.3.3.1 / timp / str
(picc, cor angl, bass clar)

Exempel på tryckta utgåvor

• Partitur och stämmor: Hirsch, Stockholm 1913, tillgängligt som hyrmaterial från Gehrmans
• Fickpartitur: Gehrmans, Stockholm 1952

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek

Exempel på inspelningar

• Swedish Society Discofil, [1964]
Stockholms Filharmoniska Orkester, dir. Nils Grevillius
• Swedish Society, SCD 1008, 1987
Stockholms filharmoniska orkester, dir. Stig Westerberg
• BIS-CD-455, 1989
Stockholms filharmoniska orkester, dir. Neeme Järvi
• Naxos, 8.553729S, 1998
Royal Scottish National Orchestra, dir. Niklas Willén

Beskrivning av verket

1. Allegro con brio E-dur 3/4, 488 takter (2/:133:/353)
2. Andante Dess-dur 4/4, 106 takter
3. Presto A-dur 3/4, Meno mosso, Presto, 418 takter (33/:140:/1/:16:/:57:/171)
4. Allegro con brio E-dur alla breve, 470 takter (6/:122:/342)


Verkkommentar

Partituret från 1913, fickpartituret från 1952 och stämmorna avviker från varandra på besvärande många ställen. Situationen verkar påminna om den som gäller för Midsommarvaka: Alfvén gjorde under årens lopp ändringar som till sist kom på pränt i fickpartituret.