Hugo Alfvén (1872-1960)

Fest-Ouverture för stor militärkår

opus 26

  • Tillkomstår: 2 juni 1909 enligt autografen
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 4 juni 1909 vid invigningen av Allmänna svenska utställningen för konstindustri och konsthantverk på Djurgården i Stockholm, Dalregementets musikkår under ledning av tonsättaren
  • Arrangemang/bearbetning: Reviderad och ominstrumenterad av Gunnar Johansson 1974.
    Anpassad för modern blåsorkestersättning av Finn Rosengren 2015
  • Speltid: 8 min

Instrumentering (besättning)

Alfvéns originalsättning: 3**.0.5**.0 / 4.6**.3.2 / 2 tenori, bombardino / timp, 4 perc
(2 picc, 2 e-flat clar, e-flat corn, b-flat corn)
Gunnar Johanssons arrangemang: 3*.2.7***.2 / 4 sax / 4.6*.4*.2 / bar / timp, 2 perc, db
(picc, e-flat clar, alto clar, bass clar, 2 corn, bass tbn)
Finn Rosengrens arrangemang: 3**25**2 / 4 sax / 46**3*2 / euphonium / timp, 4 perc, db.
(2 picc, e-flat clar, bass clar, e-flat corn, b-flat corn)

Exempel på tryckta utgåvor

Gunnar Johanssons arrangemang: Edition Suecia, Stockholm 1984.
Originalversion och Finn Rosengrens arrangemang: Edition Levande Musikarv, Stockholm 2015

Notmaterial/stämmor återfinns

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek

Exempel på inspelningar

• Naxos, 8.555851, 2002
Göteborgsmusiken, dir. Jerker Johansson, arr. av Finn Rosengren
• BIS-CD-1268, 2004
The Swedish Wind Ensemble, dir. Christian Lindberg, arr. av Anders Högstedt
• Mark Masters 7249-MCD, 2007 (Trittico), arr. av Gunnar Johansson
Rutgers Wind Ensemble, dir. William Berz
• SImax PSC 1308, 2011, arr. av Gunnar Johansson
Norwegian armed forces staff band, dir Ole Kristain Ruud

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 28 takter, Allegro alla breve 324 takter, Presto 19 takter, sammanlagt 371 takter


Mediafiler

Edition Levande Musikarv