Hugo Alfvén (1872-1960)

Meditation
(Efter romansen "I stilla timmar")

  • Tillkomstår: Sången "I stilla timmar" tillkom 1940
  • Verktyp: Violin och piano
  • Arrangemang/bearbetning: Ernst Källberg
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm 1945

Exempel på inspelningar

Nosag, Nosag CD 024, 1997, även i boxen Nosag CD 4049, 1999
Semmy Stahlhammer, Love Derwinger

Beskrivning av verket

Moderato Ess-dur 4/4 61 takter