Carolina Åhlström (1782-1860)

[Mamsell] Carolina Åhlström var dotter till Olof Åhlström. Hon föddes i Stockholm den 12 augusti 1782 och avled där den 28 mars 1860.

-

Verköversikt

Sånger
Den lilla flickan ("Jag känner ännu verlden föga"). Barn-visa


Verk av Carolina Åhlström

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade