Nyheter

2016-05-10

Levande Musikarv på turné

 

Violinisten Ylva Larsdotter, pianisten Daniel Hormazábal Cortés, saxofonisten Linn Persson och producenten Max Låke har spelat och berättat om musiken och tonsättarna. De har besökt sammanlagt åtta skolor: Musikkonservatoriet i Falun, De Geergymnasiet i Norrköping, Hvitfeldtska musikgymnasiet i Göteborg, Malmö latinskola, Sturegymnasiet i Halmstad, Lilla Akademien, Nordiska Musikgymnasiet och Södra Latin i Stockholm.

Satsningen är ett initiativ av Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Svensk Musik, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Gehrmans Musikförlag.