Elfrida Andrée (1841−1929)

Förlåt mig [sopran-aria ur operan Fritiofs saga]
Ingeborgs aria

  • Tillkomstår: 1894-1895
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs diktepos
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i Svenska operaarior 1874-2009, Edition Suecia, Stockholm 2012. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2013/66 (Onlinekatalogen)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Exempel på inspelningar

Operan framfördes konsertant i en kortversion av Wermland opera, Karlstad, och spelades in av SR P2 7 september 2013.

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

Allegro C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Förlåt mig, jag trodde dig ej om godt
Jag ville se om du sof ...